4 Mart 2012 – İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 8. Toplantısı

1.Bölüm:
Enerji Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
– Hasret Genç / Elektrik Mühendisi, İş Müfettişi, İş Müfettişleri Derneği
– Dr. Ercan Duman / İşçi Sağlığı Derneği, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Üyesi
 
2. Bölüm
Meclis Faaliyetleri ve Öneriler
– Kısaca Meclis Tarihçesi
– Çalışma Grupları Oluşturulması ve İşlevi
– Önümüzdeki dönem atılacak adımlar
 
Tarih: 4 Mart 2012 Pazar
Saat: 13.00 – 16.00
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 13 Beyoğlu – 0212 245 03 64