3 Temmuz 09 – Söyleşi: “Küreselleşme: 1970 Sonrası Üretim Tarzı” – İstanbul
Spread the love

SÖYLEŞİ : KÜRESELLEŞME- 1970 SONRASI ÜRETİM TARZI

Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu

3 Temmuz 2009 Cuma/ Saat: 19:30

YER: MMO ÜMRANİYE TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SALONU

 

Amaç:

Kapitalist sistemde hali hazırda egemen biçimde uygulanmakta olan üretim
süreci “küresel rekabet” söylemi ile çalışma standartlarını ve sosyal
hakları bütünüyle tasfiyeye girişmiştir. BBC tarafından hazırlanmış olan 20.
yüzyıl belgesellerinin sonuncusu olan “küreselleşme” içerikli belgeselde bu
sürecin başlangıcı ve gelişimi ABD, SSCB-Rusya, Yugoslavya ve Çin’de yaşanan
örneklerle ortaya konulmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasal
koşullar üzerinde belirleyici olan bu süreci yansıtan belgesel eşliğinde
başta kriz olmak üzere içinde bulunduğumuz sürece nasıl gelindiğini ve
önümüzde dünyayı nelerin beklediğini tartışacağız.    

Program Akışı:

-BBC 20. Yüzyıl Belgesellerinin Sonuncusu olan KÜRESELLEŞME
içerikli belgesel gösterimi

-Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu’nun konu ile ilgili sunumu

-Soru-cevap bölümü


Spread the love