17.08 – İMO ‘Depreme Duyarlılık’ için yürüyor
Spread the love

İnşaat Mühendisleri Odası, üzerinden 9 yıl geçen 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıkımlarını, hasarlarını, can kayıplarını ve siyasi iktidarların sorumluluklarını yeniden hatırlatmak için Gölcük’e kitlesel yürüyüş düzenliyor.Depreme karşı gerekli ve olanaklı mühendislik tedbirlerini tüm uyarılara rağmen bir türlü hayata geçirmeyen siyasi iktidarın insan yaşamını nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekmek isteyen inşaat mühendisleri kitlesel olarak 16 Ağustos 2008 Cumartesi günü Gölcük’te buluşacaklar. Eylem kapsamında bölgede diğer sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösteri, panel, ve söyleşilere katılım gösterilecek. Etkinlikte ayrıca kitlesel olarak Gölcük merkeze gece yürüyüşü düzenlenecek. Depremin yaşandığı saat olan 03:02’de gerçekleştirilecek olan yürüyüş, mum ve meşaleler eşliğinde yapılacak saygı duruşuyla sona erecek.  

İMO’nun açıkladığı yürüyüş ve etkinlik programı    Afetler insanlar ve ülkeler için fiziksel ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu etkileyen doğal teknolojik veya insan kökenli olaylardır.Afet olgusu karşısında planlama, araştırma ve gözlem ile etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin gelişimi için önleme, zarar azaltma, hazırlık, acil müdahale ve iyileştirme yöntemleri geliştirilmelidir.

17 Ağustos 1999 günü yaşadığımız Marmara Depremi’nin yol açtığı yıkımların, hasarların, can kayıplarının, kaderleriyle baş başa bırakılan ve çaresizlik içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan binlerce insanın neredeyse unutulduğu Türkiye’de yaşanan felaketin üstünden 9 yıl geçti. Geçen süre içerisinde beklenilen ve yapılması olanaklı mühendislik tedbirleri hayata geçirilememiş, Deprem Şurası Sonuç Bildirgesi’nde yapılması gerektiği ifade edilen yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapılamamış, deprem önlemleri için bütçeden pay ayrılmamıştır.

Oda Yönetim Kurulumuz 14 Haziran 2008 tarihli ve 9 nolu toplantısında yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız çerçevede 9 yıllık süreçte yapılamayanlar ve yapılması gerekenleri anımsatmak ve kamuoyuyla bir kez daha paylaşabilmek için 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Yıldönümünde Kocaeli – Düzce güzergahında “Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” düzenleme kararı almıştır.

Amacımız depremlerde ağır bedel ödeyen halkımıza karşı tüm toplum katmanlarında Deprem Duyarlılığı’nın geliştirilmesi ve duyarlılığın sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda etkinliklerin düzenlenmesinde mesleki ihtisas alanımız nedeniyle halkımıza karşı görevli ve sorumlu bir örgüt olduğumuzun bilinciyle 41. Çalışma Dönemi boyunca İMO birimlerinde Depreme Duyarlılık etkinliklerinin bir başlangıcı olarak 16-17 Ağustos 2008 tarihlerinde tüm Marmara Bölgesi’ni kapsayacak ve Gölcük’te sonuçlanacak şekilde etkinlikler düzenlenecektir.

Etkinliklerin kitlesel katılımla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bütün üyelerimizin katılımına açık olan “Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” ne en geniş katılımın sağlanması için tüm birimlerimizin asıl ve yedek yöneticileri ile 41. Dönem Genel Kurul Delegelerinin katılımları ve üyelerimizin aktif katılımının sağlanması hususunda çalışma yapmaları beklenmektedir.

Katılan tüm üyelerimiz ile birlikte 16 Ağustos 2008 tarihinde Saat:19.00 itibarı ile Gölcük’te toplanılacaktır. Gölcük ilçe merkezine yapılacak yürüyüşten sonra Gölcük’te yerel örgütler tarafından düzenlenen gösteri, panel v.b. etkinliklere katılım sağlanacak ve 17 Ağustos 2008 Saat:03.02 de yapılacak saygı duruşu ile yürüyüş sona erecektir.

• Bölgedeki etkinliğin düzenlenmesinde Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya Şubeleri, İstanbul Şube koordinasyonunda sorumlu ve görevlidirler. İlgili Şubelerimizce karar verilecek olan bu yerel etkinlikler için önerilen toplanma saatleri aşağıda verilmiştir.
Düzce    Saat:14.00
İstanbul    Saat:14.00
Sakarya    Saat:16.00
Bursa    Saat:16.00


Spread the love