17. TMMOB Sanayi Kongresi Aralık Ayında Toplanıyor

TMMOB adına MMO tarafından 1963 yılından beri düzenlenen TMMOB Sanayi Kongreleri’nin on yedincisi, “Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması” ana temasıyla Aralık ayında Ankara’da toplanacak.

TMMOB’den yapılan açıklamada, TMMOB Sanayi Kongresinin Yürütme Kurulu’nun geçtiğimiz Şubat ayında, “Kriz ve Sanayi Sektörlerinin Durumu” başlıklı düzenlediği sempozyumunun sonuçlarının da tartışılacağı TMMOB Sanayi Kongresi 2009’un, “Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması” ana temasıyla Aralık ayında Ankara’da toplanacağı bildirildi.

Bu ana tema etrafında istihdam öncelikli bölgesel kalkınma ile planlamada model önerilerine ilişkin yaklaşımların da üretileceğinin belirtildiği açıklamada, Kongreye, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, araştırmacı iktisatçı Mustafa Sönmez, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Hacer Ansal, Prof. Dr. İşaya Üşür, Prof. Dr. Aziz Konukman, DPT’den Rahmi Aşkın Türeli, Prof. Dr. Nesrin Sungur, Dr. Ercan Sarıdoğan ve Prof. Dr. Çağlar Güven küresel kriz ve yeni güç dengelerinden kalkınma, planlama ve Türkiye sanayisinin yeniden yapılanmasına dek sunumlar gerçekleştirmek üzere katılacakları da kaydedildi.

Sanayi kongresinde biri çerçeve sunum, biri forum olmak üzere toplam yedi oturumda dokuz sunum yapılacağının belirtildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Sanayi kongresinde ayrıca, MMO tarafından iki rapor sunulacak. Sanayi Kongresi 2009 için MMO tarafından özel olarak hazırlanan raporlar, Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ile Türkiye’de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri başlıklarını taşıyor.
Kongrenin Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Yeni Eğilimler oturumunda küresel krizde yeni güç dengeleri ve emperyalizm ile krizde teknolojinin rolü ve küresel kapitalizmin krizi konuları ele alınacak.”

 

Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği oturumunun ilkinde, kriz sonrası uluslararası iş bölümü ve Türkiye sanayi ve krizin Türkiye imalat sanayi üzerine etkilerinin irdeleneceğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca “Bu oturumun ikincisinde ise 2001 krizinden günümüze imalat sanayi yatırımlarının bölgesel analizi ve yeniden planlı ekonomiye dönüş, üretim, yatırım ve finansman destekleri ile sanayileşme konuları masaya yatırılacak.
Planlama Olgusu ve Türkiye Sanayinin Öyküsü oturumunda da 1961-1980 planlı dönem ve 1980-2008 planlı dönemden çıkışta Türkiye sanayinin öyküsü irdelenecek” denildi.

Açıklamada, Sanayi Kongresi 2009’un 11-12 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Konferans salonunda gerçekleştirileceği de belirtildi.