Ziraat mühendislerinden ‘nişasta bazlı şeker’ düzenlemesine tepki

Ziraat mühendisleri, Bakanlar Kurulu kararı ile şeker pancarından üretilen şekere alternatif Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretiminin kotasının artırılmasına tepki gösterdi: “Halkın sağlıklı şeker hakkı yok ediliyor, çiftçilere bir darbe daha vuruluyor”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), bugün (4 Haziran) bir açıklama yaparak, 3 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretimi için 250.000 ton olarak belirlenen kotanın % 30 oranında artırılmasının halk sağlığı ve ülke tarımı açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Ziraat mühendisleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, şeker pancarı kotasının uygulanması ve tarım alanlarının yok edilmesi ile başlatılan bu sürecin son hamlesinin de şeker pancarı şekerinin yerini glikoz, izoglikoz ve fruktoz şurubuna (NBŞ) bıraktırmak olduğunu açıkladı.

Pancar üretimine kısıt, NBŞ ithalatına teşvik
ZMO, Türkiye`de 1998 yılında 22 milyon ton olan şeker pancarı üretiminin büyük kotalar ve şeker fabrikalarının kapatılması nedeniyle 2014 yılında 17 milyon tona gerilediğini belirtti. ZMO, şeker pancarında son 10-12 yıl içerisinde yaşanan 2,5 milyon tonluk üretim daralmasının hayvancılığa da yansıdığını ve hayvan yemi olarak kullanılan 6,5 milyon ton yaş pancar küspesi ve 900 bin ton melasın üretilememiş olduğunu açıkladı. Şeker pancarı üretimine bu baskılar yapılırken oluşan şeker açığının, ihracat geri ödemeleri ile desteklendiği için “daha ucuz”a şeker üreten ülkelerden ithal edilerek kapatılacağını belirten ZMO, NBŞ kotalarının mütemadiyen artırılmasının da bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Ziraat mühendisleri tarımın geleceği ve halkın sağlığı açısından kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini, pancarın yetiştirilmesinden şeker üretim ve pazarlanmasına değin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacakları örgütlenmelerin egemen olması gerektiğini vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın açıklaması için tıklayınız

politeknik.org.tr