Zeytinlikler ve kıyılar sanayi tesislerine teslim ediliyor

Zeytinliklerin, kıyıların, meraların sanayi, enerji yatırımlarına açılması için bazı kanunlarda değişiklik içeren “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM komisyonunda kabul edildi. Komisyonda Zeytin Yasası’nı delen Madde 4 kabul edildi. Böylece ‘alternatif alan bulunamadı’ gerekçesiyle zeytinlikler üzerine sanayi tesisi kurulabilecek. Ayrıca kıyı ve meralar üzerinde aynı teşviğin sağlanmasına yol açacak maddeler kabul edildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile zeytinlikler, kıyılar ve meralar yeni bir saldırının hedefinde. Tasarı TBMM komisyonundan geçti. 76 maddeden oluşan tasarı aralarında Zeytin Yasası’nda bulunduğu 24 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik öngörüyordu. Görüşmelerin ilk gününde zeytinliklerin statüsünü değiştiren, zeytinliklerin üzerine konut ve turizm tesisi yapılmasına izin veren Madde 2 tartışmalar üzerine düzenlemeden çıkarılsa da zeytinlikler üzerine kurulacak sanayi ve enerji tesislerine izin veren Madde 4 kabul edildi. Bu özellikle Güney Marmara bölgesinde yapılmak istenen yeni organize sanayilere, termik santral ve türevlerine yönelik kritik bir adım anlamına geliyor. Herhangi bir şirket alternatif alan bulamadığı gerekçesiyle zeytinlikler bulunan bir alanda rahatça kıyım yapabilecek ve alana sanayi tesisleri kurabilecek.

Zeytin Yasası delindi: Yeni Yırcalar yaşanacak
3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”da yer alan “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” maddesi vardı ve zeytinlikler üzerine proje yapmak mümkün değildi. Tasarıda kabul edilen Madde 4 Zeytin Yasası’nı delerek mevcut maddeyi geçersiz kılıyor. Böylece örneğin 3 yıl önce Kolin Şirketler Grubu’nun Soma Yırca’da termik santral için bir gecede 6000 zeytin ağacını kesmesi gibi hamleler yasal olacak.

Yine bir safsata: Zeytin Koruma Kurulu
Tasarıda kabul edilen maddelerde “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” adını taşıyacak bir kurul kurulacak. Kurulda AKP iktidarının atadığı Vali de bulunacak. Kurulda meslek odalarına yer verilmeyecek. Yine AKP döneminde kurulan Toprak Koruma Kurulu’nu hatırlatan bu gelişme, Toprak Koruma Kurulu’nun gözleri önünde kaybedilen 2,3 milyon hektar tarım alanını da hatırlatıyor.

Amaç kent dışına taşınan, yeni kurulan sanayi tesislerine yer tahsis etmek
Özellikle Güney Marmara birçok yeni sanayi, petro kimya ve enerji projesinin hedefi altında. Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale hattının Türkiye’nin yeni sanayi bölgesi olarak belirlenmesi sonrasında bölgede yoğun bulunan ve Zeytin Yasası nedeniyle dokunulamayan zeytinliklerin kolayca sanayi tesislerine kullanılacak alan haline dönüştürülmesi yasal olarak garanti edilmek isteniyor. Tasarıda kabul edilen Madde 4 buna hizmet edecek.

Sanayi şirketlerine gayrimenkul teşviği
Komisyonda kabul edilen Madde 49’da organize sanayi bölgelerine gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma hakkı veriyor. Kent içinde kalmış OSB’ler mevcut bulundukları arazileri inşaat rantına dönüştürecek, kent dışında örneğin bir zeytinliği kendisine yeni bir OSB alanı olarak belirleyebilecek.

Sırada kıyı ve meralar var
“Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın hedefinde kıyılar ve meralar da var. Madde 30 mera alanlarında, Madde 26 kıyı kanunlarda delikler açıyor ve sanayı, enerji maden şirketlerinin yatırımlarına muafiyet veriliyor.

Bu tasarı dağın taşın yağması demek
AKP-Saray iktidarının hazırladığı bu yasa ülkenin doğal varlıklarının kuralsızca tarumar edilmesi adımını yasalaştırmak anlamına geliyor. İnşaat, enerji, maden vb yatırımların önündeki yaşam alanlarını, doğayı koruyan tüm yasal düzenlemeler atlatılarak yeni bir yıkım dalgası başlatılıyor.

politeknik.org.tr