Yoğun katılımın olduğu ŞPO İstanbul Şube Genel Kurulu tamamlandı

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi seçim sonuçları açıklandı. Uzun zaman sonra ilk defa 3 listenin katıldığı seçimlerde katılım geçen yıllara oranla oldukça fazlaydı. Seçimi Demokratik Katılım Grubu kazandı.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin 17 Şubat tarihinde Mimarlar Odası’nda gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurulu’nun yeni dönem yönetim kurulu ve delege seçimi 18 Şubat Pazar günü Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı. 2008 yılından bu yana ilk defa 3 listenin adaylığını koyduğu seçimlere; bu sene ilk defa bir araya gelen ve çoğunluğunu kadınların, gençlerin, ücretli plancıların oluşturduğu “Şimdi dayanışma ve değişim zamanı!” diyen ‘Dayanışmacı Şehir Plancıları (DŞP)’, geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının oluşturduğu ‘Demokratik Katılım Grubu’ ve içlerinde planlama şirketi sahiplerinin olduğu, çalışma programı ve ilkeleri belli olmayan ‘Özlüğümüzle Tam Bağımsız ve Çoğulcu Katılım Grubu’ katıldı. Seçimi ‘Demokratik Katılım Grubu’ kazandı.

Katılım geçen yıllara oranla oldukça fazlaydı
ŞPO İstanbul Şubesi seçimlerinde bir önceki dönem seçimlerinde 80 kişi oy kullanırken bu dönem 340 plancı seçimlere katılım gösterdi.

Değişim ve dayanışma öne çıkan talepler oldu
Genel Kurul süreci boyunca ortaya çıkan en net talepler daha demokratik, katılımcı ve etkin bir oda talebiydi. Dayanışmacı Şehir Plancıları’nın çalışma programında belirttiği ücretli plancıların çalışma şartlarına ve asgari ücrete yönelik daha fazla çalışma yapılması, odanın özellikle kadın, LGBTİ, yeni mezun, ücretli çalışan ve yeni mezun olmak üzere tüm üyelerle dayanışma mekanizmaları kurması gerektiği konuşmacılar tarafından belirtildi. ŞPO’nun üyelerle birlikte daha fazla üretim yapması gerektiği, plancıların odaya daha fazla katkı sunabilecekleri ortamların yaratılması gerektiği de vurgulanan bir başka noktaydı.
‘Şimdi değişim zamanı’ diyerek ilkelerini ve çalışma programlarını ortaya koyan Dayanışmacı Şehir Plancıları kısa bir zamanda bir araya gelmelerine rağmen oyların yaklaşık %20’sini alarak değişim ve dayanışma talebinin sesi oldular.
Dayanışmacı Şehir Plancıları seçim sonuçlarını açıkladıkları mesajlarında Şehir Plancıları Odası için dayanışmayı büyütmeyi ve mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladılar.

Demokratik Katılım Grubu Dayanışmacı Şehir Plancıları’nın önerisine rağmen delege listesini ortaklaştırmadı
ŞPO Genel Merkez Genel Kurulu’na gidecek delegelerin de belirlendiği bu seçimde; TMMOB’de devrimci demokratların geleneği olan sol listelerin ortak delege çıkarması Dayanışmacı Şehir Plancıları’nın önerisine rağmen Demokratik Katılım Grubu tarafından reddedildi. Bu nedenle DŞP’nin adayları ŞPO Genel Merkezi Genel Kurulu’na delege olarak gidemeyecek ve oy kullanamayacak.

Patronların oluşturduğu ‘Özlüğümüzle Tam Bağımsız ve Çoğulcu Katılım Grubu’ eleştirildi
Çoğunluğunu planlama şirketlerinin sahibi ve onların çalışanlarının oluşturduğu Özlüğümüzle Tam Bağımsız ve Çoğulcu Katılım Grubu; ilkeleri, hedefleri ve çalışma programları belirsiz olduğu ve patron-çalışan ilişkisi ile oluşturulmuş bir liste oldukları gerekçesi ile genel kurul katılımcıları tarafından eleştirildi.

politeknik.org.tr