TMMOB’ye bağlı Odalar: “Mimarlar Odası’na yapılan yasa dışı baskını kınıyoruz”

2051 yılına kadar Mimarlar Odası’na tahsis edilmiş olan İstanbul’daki Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, bugün önce polis ablukasına alınmış, ardından basılmış ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile Odalarımızın yöneticileri ve avukatlarımız zorbaca gözaltına alınmıştır.

Oysa söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 1995 yılında yapılan protokol ile 10 yıllığına, 2002 yılında yenilenen protokol ile de 49 yıllığına yani 2051 yılına kadar Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odamız idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmış ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde görülen 2015/1568 Esas No’lu davada, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden… yürütülmesinin durdurulmasına, … 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş”tir. Bu karara karşın, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından (30.05.2016 Pazartesi günü) saat 17.50’de, söz konusu binanın dün (31.05.2016) sabah saat 10.00’a kadar boşaltılması için tebligat yapılmıştır. Kaymakamlık tarafından Emniyete iletilen bir yazı ile de, “tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması” istenmiştir.

Ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşaltma işlemleri için, yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemizce yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa karşın Oda ve Şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız gözaltına alınmışlardır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz.

Bu olayın, TMMOB ile Odalarımızın onurla paylaştığı, 2013 Taksim-Gezi Parkı direnişinin başlangıç günlerinden olan 30-31 Mayıs’ta gerçekleşmesi oldukça anlamlıdır. Ancak 26-29 Mayıs tarihlerinde yaptığımız TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi’nde belirttiğimiz üzere, “Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.”

Kamuoyu bilmelidir ki, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bilen TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bu iktidarın baskılarına da onurlu bir şekilde direnecektir, direnmektedir. Meslek Odaları susmadı, susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına yönelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

İÇ MİMARLAR ODASI

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

MİMARLAR ODASI

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI