TMMOB’ye bağlı odalar ‘hayır’ diyor

TMMOB’nin ardından birliğe bağlı 23 oda da referandumda başkanlığa neden ‘Hayır’ diyeceklerini açıkladı.

TMMOB’ye bağlı 23 meslek odası rerefandumla oylanacak Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini anlatarak ‘Hayır’ için çalışacaklarını açıkladı.

Meslek odalarının bugün (3 Şubat) yaptığı ortak açıklamada ‘Meclis hükümeti niteliğini, parlamenter demokrasiyi; yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını; Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını; kamu kurumlarının kamu yararı ve liyakat temelinde işlevlenmesini; kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan özerk meslek kuruluşlarının kamusal işlevlerini ortadan kaldıracak olan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.’ ifadeleri yer aldı. Odalar referandum çalışmalarında üyelerini umutlu olmaya davet etti, ‘Özellikle belirtmek isteriz, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuz uygulamalara ve baskılara rağmen başarabiliriz, ülkemizin karanlığa gidişini durdurabiliriz’ vurgusuyla açıklamalarına son verdi.

Açıklamada yer alan odalar: Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası

Açıklamanın tamamı için tıklayınız

politeknik.org.tr