TMMOB İstanbul İKK 3. Havalimanı Raporu

TMMOB İstanbul İKK bünyesinde, Harita ve Kadastro, Çevre, Jeoloji Mühendisleri ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubelerinden oluşmak üzere kurulan 3.Havalimanı Çalışma Grubu, mega rant projesi 3. Havalimanına karşı teknik rapor hazırladı. Yaklaşık 2 ay süren hazırlık döneminde birçok mühendis ve şehir plancısının yanı sıra akademisyenler de sürece katkıda bulundu.

9 Aralık 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan raporda 3. Havalimanı için belirlenen bölgeye ait jeolojik incelemeler, meteorolojik değerlendirmeler, projenin orman alanlarına ve kuş göç yollarına etkisi, kamulaştırma ve acele kamulaştırma kararları üzerine görüşler, proje kotuna göre uçuş güvenlik kriterleri, kazı ve dolgu miktarları ile kot düzeyine ilişkin görsel modeller yer alıyor.

TMMOB İstanbul İKK 3. Havalimanı Raporu için tıklayınız

politeknik.org.tr