TMMOB Genel Kurulu’nda genç mühendislerin güvence mücadelesinin kararları

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda ücretli mühendislerin güvence mücadelesi için önemli kararlar alındı. TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu bu kararları hayata geçirecek bir çalışma programı oluşturacak.

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda ücretli mühendislerin çalışma hayatındaki güvencesizliklerine karşı mücadeleyi örecek kararlar alındı.

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu
TMMOB ilk olarak 2013 yılında ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret belirledi. SGK ile yapılan protokol doğrultusunda asgari ücret her yıl belirlenip, SGK’ya bildirilecek. Mühendislerin çalışma yaşamındaki en alt sınır ücretinin belirlenmesi anlamına gelen asgari ücret düşük ücretlere karşı mücadele için önemli bir adım oldu. 2013 ve ardından 2014 yılında belirlenen asgari ücretler henüz genel anlamda hayata geçmiş değil.

‘43. Genel Kurul’da TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının gerçek alt sınır ücreti olması için TMMOB’nin bir mücadele programı oluşturması gerekir’ şeklinde gerekçelendirilen önerge, gelecek dönem TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Kurultayı düzenlensin diyerek kurula sunuldu. Bu önerge yoğun tartışmalara vesile oldu. TMMOB Genel Kurulu delege profilinin ücretli genç mühendis profilinden oldukça farklı olması ve TMMOB’de geçmiş dönemlerde mühendislerin haklarına dönük etkili çalışmaların yürütülmemiş olması genel kurulda önergeye karşı bir direnç oluşturdu. Önerge oy çokluğu ile reddedildi. Verilen önerge değiştirilerek yeniden oylandı. Asgari ücret mücadelesi için ‘TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu kurulması’ önergesi kabul edildi. TMMOB’de kurulacak komisyon mühendislerin insanca yaşayacak ücret mücadelesini TMMOB’de hayata geçirmekle sorumlu olacak.

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı
Son dönemlerde birçok genç mühendis iş bulma olanaklarını arttırabilmek için iş güvenliği uzmanı belgesi aldı. Binlerce mühendis bu alanda güvencesiz bir şekilde çalışıyor. Çok düşük ücretler karşılığı çalışma yaşamındaki iş güvenliği sorumlulukları alınıyor. Soma katliamında ölen mühendisler, tutuklanan mühendisler bu gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Genel kurulda iş güvenliği uzmanlarının sorunlarına sahip çıkmak ve iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte yapılacak çalışmaları saptamak üzere TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı önergesi verildi. Önerge kabul edildi. Gelecek dönem iş güvenliği uzmanlarının mücadelesini TMMOB ile birlikte sürdürmek için kurultay yapılacak.

İş güvenliği uzmanlarıyla ilgili verilen bir önerge de iş güvenliği uzmanlarının çalışma yaşamlarını düzenleyecek çalışmanın yapılması oldu.

Delege olmak için on yıllık mezun olma şartı kaldırılsın
Her yıl onbinlerce genç mühendis, mimarr ve plancı çalışma yaşamına atılmak üzere mezun oluyor. Çalışma yaşamında genç mühendisleri birçok sorun bekliyor. Genç mühendisler işsizlik, düşük ücretler, ücretlendirilmeyen uzun çalışma saatleri, eksik prim ödemeleri gibi birçok güvencesizlikle karşı karşıya kalıyor. TMMOB’nin genç mühendislerle bağını güçlendirmek üzere TMMOB delegesi olmak için yasada bulunan on yıllık mezun olma şartının kaldırılması önergesi genel kurulda kabul edilen önergeler arasında yer aldı.

Önergeler başlangıç, mücadele önümüzdeki dönemde
Ücretli mühendis, mimar, plancılar için önemli olan bu önergelerin genel kurul kararına dönüşmesi güvencesizlik mücadelesi için bir başlangıç. Alınan bu kararlar TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu’na görev veriyor. TMMOB’nin 43. çalışma döneminde bu kararların etkili bir şekilde örgütlenmesi TMMOB’yi genç mühendislerin güvence mücadelesinin adresi haline getirebilir.

politeknik.org.tr