TMMOB 2018 yılı mühendis, mimar, plancı asgari ücretini belirledi

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancılarının 2018 yılı asgari ücretini brüt 3750 TL olarak belirledi.

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının 2018 yılı asgari ücretini brüt 3750 TL olarak belirledi. Çalışma yaşamının en alt sınır ücreti anlamına gelen asgari ücret mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmalarına ve eksik yatan sigorta prim bedellerine karşı önemli bir hak.

Yüzde 7 zam
2017 yılında 3500 TL brüt belirlediği mühendis asgari ücretine TMMOB yönetimi % 7’lik zam yapmış oldu. 3750 TL brüt belirlenen asgari ücret aylık yaklaşık 2660 TL net ücrete karşılık geliyor. Politeknik’in 2018 yılı asgari ücret anketine mühendis, mimar, şehir plancıları %43,7 oranla 3000-4000 TL net arasında olmalı cevabını vermişti.

MÜHENDİSLER ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEDİ, SIRA TMMOB’DE

Mühendislere asgari ücret belirlemek TMMOB’nin yetkisi

TMMOB yasa ve yönetmeliklerinin kendisine verdiği yetki ve görevle üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için asgari ücret belirliyor.

TMMOB yönetim kurulunun 9 Aralık 2017 tarihli toplantısında aldığı asgari ücret kararı şu şekilde:

Karar No 267: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına karar verilmiştir.

TMMOB asgari ücret belirleme yetkisini yasasına dayandırarak ‘6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edildi.’ açıklamasını yaptı. SGK’nin TMMOB ile arasındaki asgari ücret işbirliği protokolünü hukuksuz bir şekilde feshetmesine karşı, TMMOB’nin yasa ve yetkilerine dayanan asgari ücret çalışma yaşamı için referans niteliği taşıyor.

politeknik.org.tr