TMMOB 2014 Yılı İçin Mühendis Asgari Ücretini Belirleyecek

TMMOB ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları için 2014 yılı asgari ücretini belirleyecek.

2012 yılında SGK ile yapılan protokol kapsamında TMMOB 2013 yılı için mühendis asgari ücreti belirlemişti. Mühendis asgari ücretinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında oda sekreterleriyle toplantılar gerçekleşti. Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla 2013 yılı mühendis asgari ücreti 2700 TL brüt olarak belirlenmiş ve SGK’ya bildirilmişti.

TMMOB önümüzdeki günlerde ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2014 yılı asgari ücreti belirleyip SGK’ya bildirecek.

EMO 2014 yılı asgari ücreti için TMMOB’ye görüş bildirdi
Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda EMO 2014 yılı için asgari ücretin 2950 TL brüt olması yönünde TMMOB’ye görüş bildirdi.

EMO Ücretli ve işsiz Mühendisler Komisyonu’nun barınma, eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım gibi temel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yaptığı çalışma sonucu belirlenen asgari ücret esas olarak insanca yaşayacak ücret kapsamında değerlendiriliyor.

politeknik.org.tr