Soma katliamının teknik gerçekleri (2) – Politeknik

Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Eynez Mevkii maden ocağındaki katliamın ardından bir hafta geçti.

Resmi rakamlara göre 301 işçinin öldürüldüğü katliamdan altı gün sonra Soma Kömür İşletmeleri çalışanı 25 kişi gözaltına alındı. Taksirle yani ihmalden ölüme sebebiyet vermek suçundan sorgulananlar aslında ortada neredeyse kasıt olduğunu gözler önüne serdi. İfadelerde şirketin yetkilileri birbirlerini suçlayarak bu katliamdaki sorumluluklarını atmak istedi. Soruşturma kapsamında bulunmayan Genel Müdür Ramazan Doğru, patron Alp Gürkan’in oğlu Can Gürkan’ın sorgusunda “Tüm yetkiler Ramazan Doğru’dadır” demesi üzerine tutuklandı. Ramazan Doğru da ifadesinde yetkilerin kendisinde olmadığını, yetkili kişinin Can Gürkan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Can Gürkan da tutuklandı.

Katliamın sorumlularını birbirlerini bu şekilde suçlarken katliamla ilgili teknik gerçekler başta işçiler, emek ve meslek örgütlerinden mühendisler ve ayrıca savcılığın açıkladığı bilirkişi raporu ile açığa çıkmaya devam ediyor.

Katliam geliyorum dedi!

1)  Kömür yanması uzun bir süre önce başladı. Maden ocağında karbon monoksit(CO) bu sebeple sürekli yükseliyordu. Mart ayına kadar yapılan gaz ölçümleri bunu gösterse de ocakta üretim durmaksızın devam ettirildi. En son denetimin yapıldığı geçtiğimiz mart ayından sonra hiçbir gaz ölçümüne ve raporuna rastlanmadı.

2) Kömürün bu şekilde yanması ve CO’nun böylelikle yükselmesi üretim yapılmaması gereken sahalarda üretim yapıldığının göstergesidir. Kömür alımının gerçekleşmemesi gereken bölgelerde kömür alımı devam ettirilmiş, böylelikle kömürün içten yanması artmış ve yangına sebep olmuştur.

3) Yangın ayrıca konveyör bant sistemine sıçramıştır. Konveyör bant sistemi kömürün yer üstüne taşınmasını sağlayan sistemdir. Bant sisteminin olduğu yer temiz havanın bulunduğu yerdir. Bu sebeple burada çıkan yangın çok tehlikelidir. Konveyör bant siteminin yanmaz olması gerekmektedir.

4) Yangının başlamasının ardından kurtarma faaliyetinin de sağlıklı bir biçimde yapılamaması maden ocağının sisteminin de yanlış olduğunu gözler önüne sermiştir.

Maden ocaklarında birbirinden bağımsız alanların olması hem yalnızca tehlikenin olduğu bölgeye müdahale edilmesini hem de tehlikenin yayılmamasını sağlamaktadır. Tehlikeli olmayan bölge aynı zamanda kurtarılma bölgesi olur.

Soma Kömür İşletmeleri maden ocağında birbirinden bağımsız bölgeler bulunmamaktadır. Bir yerdeki tehlike maden ocağının tamamının tehlikesi olmuştur. Başlayan yangın tüm maden ocağının yangınına dönüşmüştür.

Bu verilerin tamamı bir kez daha Soma’da yaşanan kazanın katliam olduğunu gözler önüne sermektedir. AKP hükümeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma Holding patronları suçludur. Taşeronlaştırmayla çalışma yaşamını güvencesizleştirmeleri sebebiyle suçludurlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini yok saydıkları için suçludurlar. Denetimleri ve denetim sonuçlarını karı esas alarak yaptıkları için suçludurlar.

Politeknik- Soma katliamının teknik gerçekleri (1) için tıklayınız.

politeknik.org.tr