Şehir plancılarından Anıtkabir açıklaması

Şehir plancıları, en önemli gündem konularından biri haline gelen Anıtkabir’in yapılaşmaya açılması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Hazırlanan plan değişikliğinin yeni yapılaşma ile ilgili madde içermediğini belirten şehir plancıları Anıtkabir ve etkilenme bölgesinde dikkatsizce yapılabilecek herhangi bir hamleye izin vermeyeceklerini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, son günlerde Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile ilgili 19 Temmuz’da basın açıklaması yaptı. Şehir plancıları, bu plan değişikliğiyle yeni yapılaşmaya yol açılmadığını ancak daha önceki planlarda yer almayan Milli Savunma Bakanlığı’na ait lojmanlarının plana işlendiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda çok daha titiz ve olgun bir tavır takınması gerektiğini vurgulayan şehir plancıları, tarihi bir sit alanı olan Anıtkabir hakkında planı askıya çıkarırken etkileşim geçiş sahasının tamamını plan paftasında göstermediğini, saha alanının yarısına değişiklik paftasında yer verdiğini söyledi.

Daha önce planda yer almayan ancak yeni plana işlenen lojmanlar

Yapılaşma tehdidi taşıyan kısım için karar 2012 yılında alındı
Planın en tartışmalı konusunun plan paftasındaki “B parseli” olduğunu belirten şehir plancıları, B parseli için yapılaşma tehdidinin 2012 yılındaki planla tanımlandığını, yeni yapılan plan tadilatında yeni bir yapılaşma hakkı tanımlanmadığını belirtti. ŞPO Ankara Şubesi konuyla ilgili şunları söyledi:

37960 m² olan B parselinde E=0.3 ve Hmax=12.5 11388 m2`lik bir inşaat alanı tanımlandığı görülmektedir. (Ek- 9) Burada dikkat edilmesi gereken husus bu hakkın 2012 yılında onaylanmış olan Koruma Amaçlı İmar Planınından geldiğidir. Yani Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla B alanına E=0.3 Hmax=12.5 yapılaşma hakkı 2012 yılı Koruma Amaçlı İmar Planı ile verilmiştir. Özetle söz konusu plan değişikliğiyle yapılaşma hakkında herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir.
B Parseli

Muhafız bölüğü etrafında ağaçlar kesildi
Lojmanların bulunduğu bölgenin hemen arkasında barakaların yıkıldığı ve ağaçların kesildiğini belirten şehir plancıları, bölgede ihtiyacın ne olduğunun ve ne yapılmak istendiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. ŞPO açıklamasında şunları söyledi:

Uydu görüntüsünden (Ek-10) ve plana altlık oluşturan hâlihazır haritadan da görüleceği üzere parsel üzerinde mevcutta yapılaşmalar bulunmaktadır (taban alanları yaklaşık 2500 m2) ve bu yapılaşmalar plan değişikliğiyle elde edilen inşaat hakkının bir kısmını kullanmaktadır. Alanın en kuzeyinde kalan kesimde ise 2015 yılıyla 2017 yılı uydu görüntüsü (Ek-11 ve Ek-12) karşılaştırıldığında barakaların yıkıldığı ve ağaçların kesilerek alanın düzleştirildiği görülmektedir. Kuvvetle muhtemeldir ki meclis kararına konu olan “Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla” gerçekleşmesi öngörülen yapılaşma bu alanda olacaktır. Buradaki ihtiyacın ne olduğu ve yapılaşmanın niteliğine ilişkin bilgileri yazışmalarımız ve görüşmelerimiz neticesinde elde etmeyi umuyoruz.


Ağaçlar kesilmeden önce


Ağaç kesimi ve düzleştirme sonrası

politeknik.org.tr