Şehir plancılarından açıklama: ”Ankara’da 24 saat ulaşım nasıl olmalı?”

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi bir açıklama yayımlayarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin duyurduğu göstermelik kesintisiz toplu taşıma hizmetinin, temel ilkeler ekseninde nasıl hayata geçirilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanının ‘isteğiyle’ istifa eden Melih Gökçek’in 2014 seçim vaadi olan ve ‘bir haftalık deneme süreci’ boyunca kullanım oranı talebi karşılamadığı ve çok düşük bir seviyede kaldığı gerekçesiyle kaldırılan 24 saatlik kesintisiz toplu taşıma hizmeti Ankara’da yeniden gündemde. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 17 Kasım 2017’den itibaren 24 saat ulaşım hizmetinin başlayacağı duyurusu sonrası TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi açıklama yaptı.

Belediye tarafından bir lütuf olarak sunulan ulaşım hizmetinin, temel bir insanlık hakkı olarak ele alınması gerektiğini hatırlatan şehir plancıları, geçmişte göstermelik olarak denenen ve yanlış ulaşım uygulamaları nedeniyle ‘ilgi görmediği’ gerekçesiyle kaldırılan kesintisiz ulaşım uygulamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dikkat etmesi gereken hususlara vurgu yaptı.

Şehir plancıları açıklamada belediyenin temel görevinin ‘kamu kaynaklarını verimli kullanarak kamu taleplerine yönelik hizmet üretmesi’ olduğu ve hizmetin kar zarar hesabıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 24 saatlik kesintisiz toplu taşıma hizmeti konusunda şu uyarıları yaptı:

– Verilen hizmetin verimli şekilde kullanılabilmesi için duyurusunun iyi yapılması hizmeti kullanacak olan kentlilerin bu uygulamadan haberdar olmaları gereklidir. Ancak EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde dahi gece ulaşımına dair açıklama 13 Mayıs günü duyurulmuştur ve halen birçok Ankaralı bu hizmetten habersizdir.

– Ulaşım alışkanlıklarının oluşması için düzenli hizmet verilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede bir haftalık ‘deneme süreci’ zaten çok kısa bir süredir ve bu kısa sürede talep tespitinin doğru şekilde yapılabilmesi olanaksızdır.

– Kamuoyuna net ve doğru bir şekilde duyurusu yapılmayan yeni bir hizmetin kullanım oranının düşüklüğü sebebi ile 14 Mayıs’tan itibaren EGO’nun bu deneme sürecinde sözde zarar etmesi nedeniyle sonrasında 20 yıldır hüküm süren yerel yönetimin anlayışı ile bu hizmetin kaldırılma tehlikesi bulunmaktadır. Ankara halkının hakkı olan bir hizmet için sınava tabi tutulması da bir hayli yanlış bir uygulamadır. Belediye topluma hizmet veren bir kuruluştur ve hizmetlerinde topluma faydalı olmayı amaçlamalıdır, tüccar zihniyeti ile kamu hizmetlerine kâr-zarar ilişkisiyle bakmayı ise geri planda tutmalıdır.

– Ankara ulaşımının omurgasını oluşturması gereken Metro ve Ankaray hatlarının gece ulaşımına dâhil edilmesi elzemdir.

– Hatlara yönelik talep analizleri yapılmalı ve seferler ona göre düzenlenmelidir. (Hafta içi-hafta sonu, yaz-kış uygulamaları)

politeknik.org.tr