Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”

Türkiye`nin giderek içinden çıkılmaz hale gelen kriz gündeminde AKP, sermaye birikimi sağlamak, inşaat sektörünü palazlandırmak için tarihi, kültürel, doğal tüm değerlerimizi yok edecek hamleleri gerçekleştirmeye ve bu kanun tanımayan hamleleri popülist saldırılarla duyurarak gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz hafta “gücü yeten hırt engellesin” diyerek Ankara`da “Yavuz Sultan Selim Mahallesi” adıyla yeni bir mahalle kurulacağını bir belediye başkanına yakışmayan ancak kendine yakışan üslubuyla duyurmuştur. Amiyane sözlerle meydan okuyan ve bir başkenti yöneten(!) zat-ı muhteremin bu açıklaması üzerine söz konusu mahallenin nerede ve ne koşullarda kurulduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Hatırlatırız ki 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında, henüz hükümet bile kurulmamışken, Davutoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu alelacele bir şekilde birçok yerde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı kararının altına imza atmıştı. Bu kararlar içerisinde Güneybatı Ankara`da yer alan 4 ayrı etap halinde tanımlanmış; Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı ilçesi Hallaçlı Mahallesi 1. Etap, Hallaçlı Mahallesi 2.etap, Hallaçlı ve Velihimmetli mahalleleri 3. Etap, Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı mahalleleri 4. Etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları kararlarına dava açtığımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. (bknz: http://spoankara.org/index.php/basin-aciklamalari/ankara-ube/1464-emanetc-bakanlarin-emanet-kararlarini-yargiya-emanet-edyoruz)

Bir yapbozun parçaları gibi birbirine eklenen bu kararlara ayrı ayrı açmış olduğumuz davalar devam ederken Büyükşehir Belediyesi yapbozu birleştirerek 4 etap üzerinde kuracağı “yeni mahalle”nin planını onaylamıştır.

“Gölbaşı İlçesi Hallaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği” adı ile Büyükşehir Belediyesi Meclisi`nce onanarak resmiyet kazanan plan, Ankara kent merkezinden yaklaşık 30 km uzaklıkta Güneybatı Ankara koridoru içerisinde yer alan 2075 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan Mogan-Eymir Havza sınırları içerisinde yer almaktadır ve alanın tamamı üst ölçek planda “hiçbir surette yapılaşma amaçlı planlama çalışmalarına konu edilemez.” ibaresiyle tanımlanmış tarım arazilerinden oluşmaktadır. %85`i kendi mülkiyetinde olan bu alanda Ankara Büyükşehir Belediyesi elindeki mülkleri “kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik evsizlik riskini önleyici tedbirler alınması” bahanesiyle hızla sermayeye devretme ve rant elde etme çabası içerisindedir.

Bu “yeni mahalle” için yapılan plan incelendiğinde; golf ve villa alanlarıyla, yüksek ve muğlak yapılaşma koşullarıyla Ankara‘nın çeperindeki tarım alanlarını belirli kesimlere yüksek gelir imkanı sağlamak amacıyla imara açan, “dar gelirliye konut” söylemi ile meşru zemine oturtulmaya çalışılan bir uygulama olduğu görülmektedir. Tümüyle yapılaşmamış ve korunması gerekli alanda, kamu yararı ile bağdaşmayacak bir şekilde mevzuata aykırı olarak yapılaşma kararları alınmıştır.

Tüm bu talanın perde önünde bir de AKP`nin bir şov malzemesi haline getirdiği isimlendirme konusu da üzerinde durulması gereken bir noktadır. Türkiye`nin içine girmiş olduğu siyasi çatışmalar/dönüşümler süreciyle doğrudan ilgili olarak ve toplumsal hafızaya hakim olma mücadelesinin bir göstergesi biçiminde, Osmanlı ve Türk-İslam medeniyetini çağrıştıran isimlendirmeler ve her şeyi “millileştirme” çabası AKP`nin ideolojik aygıtı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kızılay Meydanı`nın adının 15 Temmuz Kızılay Millli İdare Meydanı olması, 3. Köprü`nün adının Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak değiştirilmesi, vb.). Cumhuriyet değerlerini unutturma çabası içinde olan AKP`ye bağlılığını gösterme yarışında ilk sıralarda yer alan Melih Gökçek ise kamusal değerlerimizin talanına dur durak bilmeksizin devam ederken yeni Osmanlıcılık sahnesinde rolünün hakkını vermeye çalışmaktadır. Kurulacak olan “yeni mahalle”yi de toplumun muhafazakar kesimine yaranmak adına bir Osmanlı padişahına methiyeler düzerek duyurmaktan geri kalmamıştır.

Melih Gökçek`e geçmişten günümüze yargı kararlarıyla iptal edilmiş olan onca planını hatırlatmak suretiyle, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uymayan, kamu yararını hiçe sayan bu planı da iptali için yargıya taşıdığımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi