Şehir plancıları: ‘Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolları planları Ankara için yıkımdır’

Şehir plancıları, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin ve yapılacak bağlantı yollarının yaratacağı tahribatı açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu: ‘Trafikte kaos, hayali yollar, talan edilen araziler, katledilen ormanlar’

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKP iktidarının el ele vererek temel planlama ilkelerini ihlal ederek ‘yaptık oldu’ mantığıyla yapmaya çalıştığı yol, kavşak ve inşaat projelerine karşı mücadele etmeye devam ediyor. Dün (1 Nisan) bir açıklama yayımlayan Şehir Plancıları Ankara Şubesi, Bilkent Şehir Hastanesi ulaşım güzergâhlarına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin trafik yoğunluğunu arttıracak, tetikleyecek unsurlar taşıdığını belirtti.

ŞPO, Bilken Şehir Hastanesi bağlantı yolları planlarının ODTÜ arazisinin, bölgede bulunan orman alanının ve AOÇ’nin sınırlarını dayandığını belirtti. Karayolu ve özel araç kullanımını özendiren planların gelecekte daha büyük trafik sorunlarına yol açmak anlamına geldiğini ifade eden şehir plancıları ODTÜ ve AOÇ üzerine 50 metre genişliğindeki bir yolun Ankara’da geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratacağını vurguladı.

Kente zarar veren projelere karşı çıkmak mesleki sorumluluktur
Ankara Büyükşehir Belesiyesi ve siyasi iktidarın Ankara’ya zarar veren projelerine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten ŞPO ‘‘Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yurttaşlarımıza, mesleğimize, kentlerimize karşı duyduğumuz sorumlulukla ODTÜ ve AOÇ üzerine dökülecek betona geçit vermeyeceğimizi bildirir, bu planların yapılması ve onaylanması durumunda her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi duyururuz. Tüm Ankaralıları Cumhuriyetin değeri AOÇ’ye ve Ankara’nın akciğeri ODTÜ ormanına sahip çıkmaya, mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ŞPO’nun açıklaması şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 27.11.2016 tarih ve 2372 sayılı meclis kararı ile Bilkent Şehir Hastanesi ulaşım güzergâhlarına ilişkin olarak 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri yapmıştır. Bilindiği üzere Bilkent Şehir Hastanesi alanı Eskişehir Yolu’nun güneyinde ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi kampüsleri arasında yer almakta ve hastane inşaatı devam etmektedir. Şehir hastanesine ulaşım bağlantılarını içeren, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu bu plan değişikliği ise birtakım endişeleri beraberinde getirmiştir. Tarafımızca yargıya taşınan bu planın detaylarını ve ipuçlarını verdiği muhtemel tehlikeyi sizlerle paylaşmak isteriz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu bu plan yine ulaşım ana planından azade hazırlanmış, herhangi bir bütüncül ulaşım yöntem ve yaklaşımı içermeyen, parçacıl, beyhude bir trafik problemi çözme çabasıdır. Son birkaç yıl içerisinde Eskişehir yolu ve çevresinde taşıt trafiğini arttıracak birçok kullanıma (kamu kurumları, alışveriş merkezleri, yüksek katlı konut ve ofis kuleleri) yer vermiş Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapısının temel olarak taşıt trafiği talebini karşılayacak biçimde geliştirilmesi politikası nedeniyle Eskişehir yolunda ortaya çıkan trafik problemini de yine özel araç kullanımını özendirici (yol genişletme, trafiği hızlandırma) yöntemlerle aşma çabasına girmiştir.

Planda, Bilkent Şehir Hastanesi nedeniyle bölgeye gelecek olan ek trafik yükünü karşılamak adına Bilkent Bulvarı ve Beytepe Köyü Yolu 50 metre (Eskişehir Yolu ile aynı genişlikte) olarak genişletilmiş, hastane kampüsü çevresinde Eskişehir Yoluna ve Angora Bulvarına bağlanan 50 metre genişliğinde yeni bağlantı yolları önerilmiştir. Onaylı bir ulaşım ana planı olmayan Ankara için genel arazi kullanımını belirleyen ve 1. ve 2. Derece yollar ile önemli kavşaklar konusunda kararlar üreten 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olarak planlanmış bu yeni yollar, uzun erimde bölgede oluşacak olan trafik problemine bir çözüm olmayacak aksine kaos halini almış Ankara ulaşımını iyice keşmekeş haline getirecektir. Çözüm parçacıl bir biçimde yeni geniş yollar inşa etmek değil; nitelikli, konforlu, hızlı, güvenli ve ekonomik hedeflerle bütüncül ulaşım politikaları geliştirerek, kamu kaynaklarını heba etmeyecek, sürdürülebilir uygulamalar geliştirmektedir.

Planın ipuçlarını verdiği “tehlike” ise plan paftası üzerinde yer alan fakat mevcut olmayan yollara olan bağlantılardır. Söz konusu planın sınırları içindeki bağlantı yolları ODTÜ ve AOÇ sınırlarına kadar dayanmakta ve plan sınırı dışında mevcut olmayan yollara bağlanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih 2372 sayılı kararında bu kısımların Atatürk Orman Çiftliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı sınırında kaldığı ve bu kısımlara ilişkin işlemlerin Bakanlık tarafından ayrıca yürütüleceği belirtilmiştir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi AOÇ ve ODTÜ arazileri içinden geçeceğini varsaydığı “hayali yollara” bağlantılar vermiş bu hayali yolları da plana altlık olarak işlemiştir.
Bu yollardan biri AOÇ içerisinden 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı üzerinden geçen ve Eskişehir Yolu, Sabancı Bulvarı ve Ankara Bulvarı’nı birbirlerine bağlayan 50 metre genişliğindeki yoldur. Tarım arazilerine beton dökmek konusunda Ankara Bulvarı sürecinden mimli olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu yeni yol projesi AOÇ alanını gasp ve talan etmeye devam edeceğini göstermektedir.

Bir diğer hayali yol ise ODTÜ arazisinden 1. Derece Doğal Sit Alanları üzerinden kuzey-güney doğrultusunda geçen ve Eskişehir Yolu’nu İncek Bulvarı’na bağlayan 50 metre genişliğindeki yoldur. Söz konusu bu yol inşa edilirse ODTÜ ormanında üç binin üzerinde ağaç katledilecektir.
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yurttaşlarımıza, mesleğimize, kentlerimize karşı duyduğumuz sorumlulukla ODTÜ ve AOÇ üzerine dökülecek betona geçit vermeyeceğimizi bildirir, bu planların yapılması ve onaylanması durumunda her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi duyururuz. Tüm Ankaralıları Cumhuriyetin değeri AOÇ’ye ve Ankara’nın akciğeri ODTÜ ormanına sahip çıkmaya, mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz.

politeknik.org.tr