Sayıştay raporladı: İSKİ’den fatura soygunu

Sayıştay denetim raporlarında İSKİ’nin usulsüzlüklerini sıraladı: ‘Bakım bedeli hukuksuz, aynı bedel iki kez faturaya yansıtılıyor, zamlar şişirme’

Sayıştay İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 2017 Yılı Sayıştay 23 Düzenlilik Denetim Raporu’nu açıkladı. Sayıştay, İSKİ’nin, su bedeli hesaplanırken dahil ettiği maliyet kalemlerini bakım bedeli altında yeniden vatandaştan tahsil ettiğini, su faturalarında maliyetler üzerinden değil kurum bütçesini denkleştirmek üzerinden zam oranı belirleyerek vatandaşı zarara uğrattığını ortaya çıkardı.

İSKİ, Sayıştay’ın önceki yıllarda da tespit ettiği ve düzeltme istediği uygunsuz zam ve kanunsuz bakım bedeli uygulamasında ısrar etti ve halkın cebinden milyonlarca TL çaldı.

İSKİ, su faturalarını ‘Su Bedeli, Bakım Bedeli ve vergiler’ olarak kalemlendiriyor.

Bakım bedeli altında çifte soygun

Sayıştay, ‘Su Bedeli’ tarifesi belirlenirken esas alınması gereken maliyetlerin “Bakım bedeli” adı altında ayrı bir başlıkla ikinci kez alındığını, vatandaştan aynı bedelin iki kez alınmasının kanuna aykırı olduğunu, ‘Bakım bedeli’ adıyla vatandaşlardan bedel alınamayacağını, 2016 yılı Sayıştay Raporu’nda İSKİ’ye bunun belirtilmesine rağmen hala uygulanmaya devam edildiğini belirtti. Sayıştay, 2560 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen su bedelinde hesaba katılan maliyetlerin ‘Bakım bedeli’ olarak ayrıca tahsil edilmesine son verilmesini istedi.

Sayıştay raporunda şu ifadelerini kullandı:

Kurum tarafından yapılan tek çalışmanın Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Maliyete esas Toplam Gider” hesabı olduğu, bu hesapta ise tümden gelim metodu ile toplam bütçe giderinden sermaye giderlerinin çıkarıldığı, daha sonra aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve onarım giderleri ve amortismanların eklendiği, böyle bir hesaplamada bakım bedeli içerisinde yer alan abone sayaçlarının okunması, faturalandırılması gibi hizmetlerin “Hizmet alım giderleri” arasında, bina bağlantı onarımları, kanal tıkanıklarının açılması, sayaçların değiştirilmesi gibi işlerin ise “aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları” arasında “Maliyete esas Toplam Gider” hesabına tekrardan dâhil edilerek mükerrerliğe sebebiyet verildiği tespit edilmiştir

Bakım bedeli mevzuata aykırı

Sayıştay, tek usulsüzlüğün tarife tespiti ile bakım bedeli arasında mükerrerliğe sebebiyet verilmesi olmadığını, yapılan uygulamanın bir bütün olarak mevzuata aykırı olduğunu da vurguladı. Sayıştay ‘Mükerrerlik olmasa dahi yapılan işlemin, İSKİ kurumunun iddia ettiği gibi doğru bir uygulama olduğu söylenemez.’ dedi.

Bütçe açığına göre yıllık zam

Sayıştay İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 2017 Yılı Sayıştay 23 Düzenlilik Denetim Raporu’nda, İSKİ’nin su tarife hesabını maliyetler üzerinden değil, bütçe tahminleri, enflasyon üzerinden belirlediğini ve son 5 yılda her yıl yaklaşık %10-15 arasında hatalı ve yüksek tutarlar üzerinden hesaplama yaparak vatandaşa yüksek faturalar çıkarıldığını belirtti. İSKİ bütçesini, vatandaşın faturalarına yüklediği hayali zam oranları ile denkleştirdi.

‘İSKİ şeffaf olmalı’

Sayıştay, her bir abone grubu için maliyet ve kar oranları herkes tarafından rahatlıkla hesaplanabilecek açıklıkta olmadığı sürece mali saydamlığın tam olarak yerine getirilemeyeceğini ve şeffaflığın sağlanamayacağını belirtti.

politeknik.org.tr