Sandıklara Göre TMMOB Genel Kurul Seçim Sonuçları

TMMOB 40. Olağan Kurulu’nda gerçekleşen seçimler sonucunda TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Deneteme Kurulu üyeleri belirlendi. Aşağıda bu organlara seçilern üyelerin tam listesini ve sandıklara göre oyların dağılımını okuyabilirsiniz..

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Ethem Torunoğlu – Çevre Mühendisleri Odası
Emir Birgün – Elektrik Mühendisleri Odası
Ekrem Poyraz – Fizik Mühendisleri Odası
Tuncay Şenyurt – Gemi Mühendisleri Odası
Muammer Yağız – Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası
Kadir Dağhan – Gıda Mühendisleri Odası
Nail Güler – Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Feyyaz Ataç – İç Mimarlar Odası
Selçuk Uluata – İnşaat Mühendisleri Odası
Oğuz Gündoğdu – Jeofizik Mühendisleri Odası
Ö. Ersin Gırbalar – Jeoloji Mühendisleri Odası
Alaeddin Aras – Kimya Mühendisleri Odası
İlker Ertem – Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Soğancı – Makina Mühendisleri Odası
Cemalettin Küçük – Metalurji Mühendisleri Odası
A. Deniz Özdemir – Meteoroloji Mühendisleri Odası
M. Sabri Orcan – Mimarlar Odası
Mehmet Çelik – Petrol Mühendisleri Odası
Gülay Odabaş – Peyzaj Mimarları Odası
Yaser Gündüz – Şehir Plancıları Odası
Güngör Durur – Tekstil Mühendisleri Odası
Ergin Özügür – Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Sırdaş Karaboğa – Elektrik Mühendisleri Odası
Taner Yüzgeç – İnşaat Mühendisleri Odası
Ertuğrul Işık – Maden Mühendisleri Odası
Tevfik Peker – Makina Mühendisleri Odası
Aytimur Güpgüpoğlu – Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU
M. Macit Mutaf – Elektrik Mühendisleri Odası
Yusuf Ziya Demir – Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Köksal Şahin – İnşaat Mühendisleri Odası
Nadir Avşaroğlu – Maden Mühendisleri Odası
A. Kirami Kılınç – Makina Mühendisleri Odası

 

San 1 San 2 San 3 San 4 San 5 San 6 San 7 Toplam
kayıtlı delege sayısı 232 217 243 210 220 238 240 1600
Oy kullanan delege  188 146 149 151 172 155 152 1113
geçerli oy 188 146 148 150 171 155 152 1110
geçersiz oy 0 0 1 1 1 0 0 3
Oy kullanılan sandıkların odalara göre dağılımı 
1 Nolu sandık: Doğal delege,Çevre Müh.Odası,Elektirk Müh.Odası
2 Nolu sandık: Gemi Makine,Gıda,Harita 
3 Nolu sandık: Gemi, İçmimar,Jeofizik,İnşaat
4 Nolu sandık: Jeoloji,Kimya,Meteoroloji
5 Nolu sandık: Makine, Maden,Petrol
6 Nolu sandık: Fizik,Metalurji, Tekstil,Mimarlar
7 Nolu sandık: Peyzaj,Şehir Plancılar,ziraat Müh.
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları San 1 San 2 San 3 San 4 San 5 San 6 San 7 Toplam
Çevre Mühendisleri Odası Yılmaz Kilim 11 5 3 5 5 7 9 45
Ethem Torunoğlu 89 54 43 85 31 73 102 477
Eylem Tuncaelli 11 2 5 3 2 1 3 27
Elektrik Mühendisleri Odası Emir Birgün 93 59 70 89 36 90 96 533
Hüseyin Yeşil 89 64 67 41 120 36 51 468
Hüseyin Önder 1 2 0 2 0 1 0 6
Fizik Mühendisleri Odası Abdullah Zararsız 8 4 5 5 7 12 7 48
Ekrem Poyraz 39 41 69 32 30 51 95 358
Oğuz Pervan 4 3 0 1 0 4 1 13
Gemi Mühendisleri Odası Hakan Aydoğdu 2 3 16 1 1 1 2 26
Tuncay Şenyurt 102 94 92 57 144 80 127 696
Zuhal Can 81 30 33 67 18 62 19 310
Gemi Makine  İşletme Muammer Yağız 169 105 91 106 157 87 126 841
Alper Bakmaz 0 0 5 0 0 6 1 12
Gıda Mühendisleri Odası Atakan Günay 4 5 8 5 3 11 2 38
Kadir Dağhan 96 109 83 65 146 43 70 612
Kemal Zeki Taydaş 2 0 2 2 1 1 3 11
Harita ve Kadastro Müh.Odası Nail Güler 168 91 139 91 151 108 140 888
Mehmet Arslan 0 5 0 0 0 1 0 6
Cengiz Dağdelen 9 39 1 42 4 17 6 118
İç Mimarlar Odası Feyyaz Ataç  94 73 72 46 136 42 59 522
Adil Öngel 21 27 51 21 17 54 81 272
Sumruhan Akcan 1 2 3 4 2 4 3 19
İnşaat Mühendisleri Odası Baki Arslan 4 3 12 5 2 10 3 39
Selçuk Uluata 97 82 84 55 146 56 66 586
Ahmet Kavalcı 1 1 1 4 0 2 3 12
Jeofizik Müh.Odası Oğuz Gündoğdu 45 66 88 48 49 89 114 499
Ali Rıza Kılıç 3 1 2 2 3 1 2 14
Mustafa Turhan 3 0 1 0 0 0 0 4
Jeoloji Müh.Odası Buket Ecemiş 17 12 11 10 7 14 17 88
Ersin Gırbalar 93 41 33 82 26 57 89 421
Çetin Kurtoğlu 2 5 4 2 0 3 4 20
Kimya Müh.Odası Ömer İçemer 5 2 9 4 2 7 4 33
Alaeddin Aras 94 81 80 73 134 45 69 576
Haşmet Camcı 69 7 4 6 9 33 7 135
Maden Mühendisleri Odası M.Ali Hindistan 3 2 3 2 2 3 3 18
İlker Ertem 92 64 72 38 134 37 53 490
Erşat Akyazılı 79 44 22 77 27 59 74 382
Makine Mühendisleri Odası Mehmet Soğancı 94 89 75 53 146 31 75 563
Elif Öztürk 3 6 11 7 6 15 4 52
S.Melih Şahin 5 0 4 1 2 11 0 23
Metalurji Müh.Odası Cemallettin Küçük 96 55 34 88 25 77 88 463
Kaya Özeren 6 1 7 2 3 5 4 28
Utkan Güneş 5 3 1 2 6 5 4 26
Meteroloji Müh.Odası Sıtkı Erduran 15 9 10 7 10 11 12 74
Ali Erhan Angı 3 1 3 2 2 0 3 14
Deniz Özdemir 90 33 25 79 24 68 80 399
TMMOB Mimarlar Odası Sabri Orcan 91 75 76 47 137 58 64 548
Süleyman Boz 2 3 1 1 0 6 2 15
Şerafeettin Ergüder 84 25 55 60 19 68 75 386
Petrol Mühendisleri Odası Mehmet Çelik  105 90 118 61 143 77 131 725
Hüseyin Çalışkan 0 2 1 3 1 5 1 13
Tahir Ergen 3 9 5 9 4 5 6 41
Peyzaj Mimarları Odası Gülay Odabaş 110 47 75 86 29 113 94 554
Ayşegül Oruçkaptan 77 78 59 52 127 25 55 473
Redife Kolçak 0 0 1 1 0 0 0 2
Şehir Plancıları Odası Fikret Zorlu 3 6 4 2 1 7 4 27
Yaser Gündüz 90 67 73 50 137 37 59 513
Başar Alipaça 81 31 22 65 23 60 69 351
Tekstil Mühendisleri Odası Güngör Durur 108 94 120 69 146 80 133 750
Melike Anıl Bingöl 0 2 4 0 2 4 4 16
Onur Bilenoğlu 0 1 1 1 0 3 1 7
Ziraat Mühendisleri Odası Ergin Özügür 36 52 74 43 36 63 110 414
Murat Aslan 8 5 4 1 2 4 5 29
Faruk Uğur Ballıktaş 2 0 0 1 1 2 1 7

Kaynak: Demokrasi İçin Mimarlar Platformu