Raporlarla Soma katliamı

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı sonrasında katliamı açığa çıkaran, katliama neden olan politikaları teşhir eden, sorumluları ilan eden birçok rapor yayımlamdı.

Katliamın ikinci yılında emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi bileşenlerinin maden ocaklarının özelleştirme süreci ve enerji politikaları, ocakların fiziki şartları, Soma katliamının nedenleri ve sorumluları, madenlerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları/eksiklerini konu edindiği raporları bir arada yayımlıyoruz.

Politeknik Soma Teknik Raporu (1) – 2014

Politeknik Soma Teknik Raporu (2) – 2014

Soma Katliamı Bilirkişi Raporu – 2014

Maden Mühendisleri Odası Soma Ön Araştırma Raporu – 2014

TMMOB Soma Maden Faciası Raporu – 2014

JMO Soma İş Cinayeti Raporu – 2014  

Türkiye Barolar Birliği Soma Raporu – 2014

TBMM Soma Araştırma Komisyonu Raporu (1) – 2014

TBMM Soma Araştırma Komisyonu Raporu (2) – 2014

Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu Teknik Raporu – 2014

Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu Saha Araştırma Raporu – 2015

Türk Sosyal Bilimler Derneği Soma Maden Faciası Raporu – 2016

TMMOB-TTB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu – 2016

politeknik.org.tr