Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
[email protected]

Başkan Yardımcısı
Neriman Usta / Elektronik Mühendisi
[email protected]

Sekreter Üye
Derya Apaydın / Şehir Plancısı
[email protected]

Sayman Üye
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
[email protected]

Üye
H. Berat Kangal / Makina Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Büşra Kaleli / Şehir Plancısı
[email protected]

Yedek Üye
Ümit Can / Makina Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Zeynel Fırat Aydın / Harita Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Esen Ocak / Ziraat Mühendisi
[email protected]