Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
[email protected]

Başkan Yardımcısı
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
[email protected]

Sekreter Üye
Derya Apaydın / Şehir Plancısı
[email protected]

Sayman Üye
Zeynel Fırat Aydın / Geomatik Mühendisi
[email protected]

Üye
Meryem Betül Taşdemir / Mimar
[email protected]

Yedek Üye
Emine Girgin Timur / Çevre Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Pınar Hocaoğulları/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
M. Tarık Ceyhan / Jeofizik Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Hayri Aydın / Elektrik Mühendisi
[email protected]

Yedek Üye
Avni Can Okur / Elektrik Mühendisi
[email protected]