Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
ersinkiris@politeknik.org.tr

Başkan Yardımcısı
Neriman Usta / Elektronik Mühendisi
nerimanusta@politeknik.org.tr

Sekreter Üye
K. Efe Ersöz / İmalat Mühendisi
k.efeersoz@politeknik.org.tr

Sayman Üye
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
duygucoskun@politeknik.org.tr

Üye
Emine Aydın / Bilgisayar Mühendisi
emineaydin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Ekin Sarıca / Mimar
ekinsarica@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Burcu Yanar / Şehir Plancısı
burcuyanar@politeknik.org.tr

Yedek Üye
M. Baran Akat / İnşaat Mühendisi
baranakat@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Murat Yıldız / Şehir Plancısı
muratyildiz@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Esen Ocak / Ziraat Mühendisi
esenocak@politeknik.org.tr