Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Pınar Hocaoğulları / Elektronik Haberleşme Mühendisi
pinarhocaogulları@politeknik.org.tr

Başkan Yardımcısı
Hayati Can / Makina Mühendisi
hayatican@politeknik.org.tr

Sekreter Üye
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
ersinkiris@politeknik.org.tr

Sayman Üye
Neriman Usta / Elektronik Mühendisi
nerimanusta@politeknik.org.tr

Üye
Ekin Sarıca / Mimar
ekinsarica@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Selin Bostan / Harita Mühendisi
selinbostan@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Volkan Bilgin / Harita Mühendisi
volkanbilgin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Özgür Yergin / Makina Mühendisi
ozguryergin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
M. Baran Akat / İnşaat Mühendisi
baranakat@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Burak Ergene / Makina Mühendisi
burakergene@politeknik.org.tr