Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
ersinkiris@politeknik.org.tr

Başkan Yardımcısı
Neriman Usta / Elektronik Mühendisi
nerimanusta@politeknik.org.tr

Sekreter Üye
K. Efe Ersöz / İmalat Mühendisi
k.efeersoz@politeknik.org.tr

Sayman Üye
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
duygucoskun@politeknik.org.tr

Üye
H. Berat Kangal / Makina Mühendisi
beratkangal@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Büşra Kaleli / Şehir Plancısı
busrakaleli@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Ümit Can / Makina Mühendisi
umitcan@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Derya Apaydın / Şehir Plancısı
baranakat@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Zeynel Fırat Aydın / Harita Mühendisi
zeynelfirataydin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Esen Ocak / Ziraat Mühendisi
esenocak@politeknik.org.tr