Mühendisler, mimarlar, plancılar asgari ücret hakkı için SGK önündeydi

Mühendisler, mimarlar, plancılar, TMMOB ile SGK arasındaki mühendis asgari ücreti protokolünü tek taraflı fesheden SGK önünde eylem yaptı. Politeknik çağrısıyla yapılan eylemde, düşük ücretlere karşı asgari ücretine, haklarına sahip çıkan mühendisler SGK’nın hukuksuz kararına tepki gösterdi: ‘Asgari ücret hakkımız engellenemez!’

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği arasındaki 2012’de imzalanan, mühendislerin çalışma yaşamındaki en alt sınır ücreti mühendis asgari ücreti hakkındaki işbirliği protokolünü, SGK tek taraflı feshetti.

SGK’dan patronlara kıyak: Mühendislerin asgari ücret protokolü tek taraflı feshedildi

Politeknik çağrısıyla bugün (4 Temmuz) Ankara’da SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen mühendisler, mimarlar, plancılar basın açıklamasıyla SGK’nın hukuksuz kararına tepki gösterdi. SGK’nın görevini yapmak yerine mühendislerin asgari ücret hakkını tanımayan, eksik yatan sigorta prim bedellerine göz yuman kararını eleştiren Politeknik, çalışma yaşamındaki hakları için mücadele edeceklerini açıkladı.

Polis engel olmak istedi, mühendisler demokratik hakkımız, haklarımız için adalet dedi
SGK önünde bir araya gelen Politeknik üyelerine polis engel olmak istedi. Polis SGK önünde basın açıklaması yapılamayacağını valilik yasağına bağlasa da mühendisler demokratik haklarını kullandıklarını, muhataplarının SGK olduğunu ve hakları için adalet mücadelesini vurguladı. Engellemelere rağmen basın açıklaması SGK önünde tamamlandı.


‘İnsanca yaşayacak asgari ücret mücadelesi engellenemez!’
Açıklamayı okuyan bilgisayar mühendisi Emine Aydın ‘İnsanca yaşayacak asgari ücret mücadelesi işçilerin ortak mücadelesidir. Mühendisler, mimarlar, plancılar çalışma arkadaşlarıyla birlikte bu mücadeleyi büyütecektir. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları çalışma yaşamındaki hakları için adalet istemektedir. Bu hukuksuz feshe karşı mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının düşük ücretlere, eksik yatan sigorta prim bedellerine karşı, hakları için mücadelesi devam edecek.’ ifadelerini kullandı.

Açıklamaya TMMOB YK üyesi Ümit Özcan, Şehir Plancıları Odası YK Başkanı Orhan Sarıaltun, Maden Mühendisleri Odası YK Başkanı Ayhan Yüksel, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası YK Sekreteri Volkan Bilgin ve YK üyesi Mert Özdağ, Mimarlar Odası Ankara Şubesi YK üyesi Ayşen Gül Şimşek de katıldı.

‘Düşük ücretleri kabul etmiyoruz’
Basın açıklamasının ardından söz alan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası YK Sekreteri Volkan Bilgin ‘SGK’nın işveren ile ücretli çalışan arasında patron lehine görev yapması kabul edilebilir değildir. Bu fesih ile SGK mühendis, mimar, şehir plancılarının eksik yatan sigorta primleriyle kamuyu zarara uğratacağını ilan etmiştir. Asgari ücret hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Düşük ücretlere karşı mücadele edeceğiz.’ dedi.

Eylem açıklamadan sonra son buldu.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

BASINA VE KAMUOYUNA,

SGK mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücret hakkını engelleyemez!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği arasındaki işbirliği protokolü 2012 yılında karşılıklı imzalandı. TMMOB ile SGK arasındaki işbirliği protokolü, mühendis, mimar, şehir plancılarının TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin altında çalıştırılmalarının ve eksik yatan sigorta primlerinin önüne geçmek üzere yapılmıştır. SGK, protokol imzalandıktan 5 yıl sonra, 9 Haziran’da TMMOB’ye gönderdiği yazıda işbirliği protokolünü tek taraflı feshettiğini ilan etti.

SGK çalışanları değil patronları sevindirecek bu hukuksuz fesihle meslek örgütlerinin üyelerinin asgari ücretini belirleme hakkını tanımadığını, eksik yatan, yani patronların kaçırdığı sigorta prim bedelleriyle ilgilenmediğini gösterdi.

Düşük ücretler ve eksik yatan sigorta primleri çalışanların sıklıkla yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Mühendis, mimar, şehir plancılarının da büyük oranlarla yaşadığı bu sorunlara karşı TMMOB’nin belirlediği asgari ücret, insanca yaşayacak ücretlerle çalışma hakkı için önemli bir adım olmuştur.

Gelin görün ki, meslek odalarının asgari ücret altında çalışan ve sigorta prim bedelleri bu ücretin altında olan üyeleriyle ilgili, işyerlerine, SGK ve bağlı müdürlüklerine protokolün amacı gereği uyarı ve denetim talepli yazılar göndermesi, patronların canını sıkmış, SGK bu can sıkıntısını ortadan kaldırmak için ilk önce işbirliği protokolünün revize edilmesini istemiştir. SGK’nın revize ederek gönderdiği protokolde TMMOB’nin belirlediği asgari ücretle ilgili denetimi ortadan kaldıran, mühendis, mimar, şehir plancılarının meslek örgütleri tarafından belirlenen asgari ücretini yok sayan değişiklikler yapılmıştır. Yani SGK protokolün amacını ortadan kaldıran değişiklikler önermiştir.

TMMOB’nin protokoldeki değişikliği kabul etmemesi, mevcut protokolde işbirliğine devam edilmesi gerektiğine ilişkin yazı ve görüşmelerine rağmen, yine aynı konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 30 Mayıs’ta yapılan görüşmenin ardından, SGK TMMOB’ye gönderdiği yazıda protokolün revize edilmesi için verdikleri sürenin dolduğunu, bu sebeple protokolü tek taraflı feshettiğini ilan etti.

SGK’nın tek taraflı feshi hukuksuzdur. SGK’nın da TMMOB ile birlikte imzaladığı işbirliği protokolünde 6. maddede protokolün feshi ‘İş bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.’ ifadeleriyle anlatılmıştır. Yani protokol karşılıklı anlaşma olmadan feshedilemez.

SGK bu haksız, hukuksuz feshinden derhal vazgeçmeli, imzaladığı işbirliği protokolünün gereğini yerine getirmeli, ücretli mühendislerin, mimarların, plancıların asgari ücretinin çalışma yaşamında hayata geçmesi için, eksik yatan sigorta primlerinin önüne geçmek için meslek odalarıyla birlikte çalışmalı, denetimler yapmalıdır.

İnsanca yaşayacak asgari ücret mücadelesi işçilerin ortak mücadelesidir. Mühendisler, mimarlar, plancılar çalışma arkadaşlarıyla birlikte bu mücadeleyi büyütecektir.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları çalışma yaşamındaki hakları için adalet istemektedir.

Bu hukuksuz feshe karşı mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının düşük ücretlere, eksik yatan sigorta prim bedellerine karşı, hakları için mücadelesi devam edecek.

POLİTEKNİK

politeknik.org.tr