Mühendisler, mimarlar, plancılar 4. Politeknik Kampı’nda buluştu

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları 21-22 Ekim’de Politeknik Kampı’nda bir araya geldi. Dünya ve Türkiye’de aktüel gündemlerin mühendislerin yaşamına etkileri, laiklik, çalışma yaşamı başlıklarıyla ele alındı. Politeknik örgütlülüğü ve gelecek dönem programı tartışıldı.

Politeknik 4’üncü kamp buluşması 21-22 Ekim tarihlerinde Bursa İznik’te yapıldı. Kampa katılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları 2 günlük kamp programında siyasal gündemi değerlendirip mevcut koşullarda mücadeleyi konuştu, dayanışmayı nasıl büyüteceğine kafa yordu, Politeknik’in bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi, gelecek dönem mücadele planını tartıştı.

Kampın ilk günü tanışma etkinliğiyle başladı. Gruplara ayrılan kamp katılımcıları, seçtikleri herhangi bir coğrafyada mühendisler, mimarler, plancılar olarak neler yapabileceklerini kurguladıkları senaryolar yazdı ve diğer kamp katılımcılarına aktardı.

Tanışma etkinliği sonrasında ilk oturum aktüel gündem oldu. Ülke ve dünya gündemi değerlendirildi. Anayasa referandumu sonrasında hız kazanan diktatörlük inşasına karşı mühendislerin, mimarların, plancıların mücadelesi tartışıldı.

‘Mesleğimiz ve geleceğimiz için laiklik’
İlk günün ikinci oturumunda mesleğimiz ve geleceğimiz için laikliğin önemi konuşuldu. Devletin ve kamusal yaşamın dinselleştirilmesinin kent politikalarına, çalışma yaşamına, eğitime etkileri değerlendirildi. Laiklik ilkesini yok sayan uygulamaların kamusal yaşamda eşitsizliği nasıl derinleştirdiği, kadınların yaşamına etkileriyle kadınların isyanı ve talepleri dile getirildi.

‘Çalışma yaşamında dayanışmayı kuracağız’
İlk günün son oturumunda ise gündem çalışma yaşamında mühendislerin, mimarların, plancıların mücadelesi oldu. Mühendislerin, mimarların, plancıların kolektif bilgi üretim süreçlerini arttıracağı, sorunlarını ve dertlerini paylaştığı, ortaklaşmayı ve dayanışmayı büyütecek kanalların nasıl kurulacağı tartışıldı.

Eğlenmek için bilgiler yarıştı
İlk gün eğlencenin hedeflendiği bilgi yarışmasıyla son buldu. Politeknikçiler sıkı çekişmelerin yaşandığı yarışmada keyifli bir saat geçirdi.

Politeknik örgütlülüğü ve halkın mühendisleri tartışması büyüyecek
Politeknik örgütlülüğü ve gelecek dönem başlığıyla kampın 2. gününde buluşan mühendis, mimar ve şehir plancıları site ve sosyal medya çalışmalarını değerlendirdi.

Bilgisini halk yararına kullanan, üretimini halk yararına yapan, doğasını, suyunu, halkını, kentini ve mesleğini savunan halkın mühendisleri, mimarları, şehir plancıları çizgisinin bugünü ve ihtiyaçları tartışıldı.

Tartışmalarla, sohbetlerle keyifli bir kamp geçiren mühendisler, mimarlar, plancılar son olarak şehir plancıları eşliğinde ilk kent planı örneklerinin izlerini taşıyan İznik’i gezerek kampı sonlandırdı.

Kampın sonuç bildirgesi ise en yakın zamanda yayımlanacak.


politeknik.org.tr