Mühendisler için Faydalı Bilgiler
faydalı bilgiler

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücreti ne demek?

TMMOB’nin ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için belirlediği en alt sınır ücretidir. TMMOB’ye üye ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının belirlenen ücretin altında çalıştırılmalarını, eksik yatan prim bedellerini önleyecek bir haktır.

TMMOB mühendis, mimar, şehir plancıları 2019 yılı asgari ücreti ne kadar?

TMMOB’nin 2019 yılı için belirlediği asgari ücret brüt 4500 TL’dir.

Ücretiniz ve/veya prim bedeliniz asgari ücretin altında ise ne yapabilirsiniz?

Öncelikle işvereninizi TMMOB’nin belirlediği asgari ücret hakkında bilgilendirebilirsiniz.

TMMOB ve/veya üyesi olduğunuz oda ile iletişime geçebilirsiniz. Bu iletişim sonucu TMMOB ve/veya odanız çalıştığınız işyeri ile bilgilendirme ve uyarı amaçlı yazışmalar yapacaktır. TMMOB ve/veya odalar bu durumu SGK’ya da bildirip SGK’nın denetim yapmasını zorlayacaktır.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları meslek odalarına nasıl ulaşabilir?

TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odaların iletişim bilgileri için tıklayınız.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma yaşamındaki hakları neler?

Ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları çok büyük bir oranla özel sektörde yani 4857 sayılı İş Kanunu’na tabii olarak çalışmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan ücretli meslektaşlarımız için derlediğimiz yasal haklar için tıklayınız.

Çalışma hayatında ‘deneme süresi’ ne demektir?

İşe başlama süreci olarak tarif edilen süredir. Deneme süresi en fazla 2 aydır. Deneme süresinin ne kadar olduğu sözleşmede bulunmak zorundadır. Ancak işyerinde sendika varsa toplu iş sözleşmesinde deneme süresi en fazla 3 aya çıkarılabilir. Deneme süresinde de işçinin SGK primleri ve ücreti tam olarak ödenmek zorundadır.

Çalışma hayatındaki sosyal haklar nelerdir?

Çalışanlar için ücret dışında çeşitli sosyal haklar vardır. Bu haklar; yemek, yol, ikramiye, erzak, koruyucu donanım, iş elbisesi vs. şeklinde sıralanabilir. Sözleşmede bulunmayan ancak işyerlerinde uygulanan herhangi bir sosyal hak işveren tarafından 3 kez verildikten sonra kazanılmış hak sayılır. İşveren, kazanılmış hakkı vermediği takdirde işçi talep edebilir, hukuki süreci başlatabilir. İşin niteliği gereği kullanılması gerekli ekipman ve koruyucu malzemeler sosyal hak olmayıp, işveren tarafından mutlaka verilmek zorundadır..

Çalışma koşulları farklı hale gelirse ne olur?

Yapılan işte işin yapılma koşulları, işyerinin uzaklığı, ücret ve sosyal hak değişimi gibi esaslı bir değişiklik olacaksa, işveren bunu işçiye önceden bildirmek zorundadır. İşçi bu değişikliği kabul etmek zorunda değildir. 6 iş günü içinde işçi değişikliği yazılı olarak kabul etmezse, işveren bu değişikliği uygulayamaz.

Çalışana haklı nedenle işten ayrılma/istifa etme hakkı veren durumlar nelerdir? İşten ayrılınca kıdem ve ihbar tazminatları alınabilir mi?

İşçinin SGK primlerinin eksik ödenmesi veya ödenmemesi, ücretin haklı sebep olmaksızın 20 günden uzun bir süre ödenmemesi, fazla mesailerin ödenmemesi ve iş ilişkisi kurduğu kişilerce hakarete uğraması gibi nedenler İş Kanunu’nun 24. Maddesinde sayılan haklı fesih nedenleridir. İşçi bu nedenlerle işten ayrıldığında kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını alabilir.

Çalışma esnasında eksik yatan SGK primlerini tahsil etmek mümkün mü?

İşten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içinde işverene dava açarak eksik yatan prim sürelerinin tamamlattırılması mümkündür.

Parası ödenmeyen fazla mesai ücretleri tahsil edilebilir mi?

İşten ayrıldıktan ödenmemiş fazla mesai bedelleri hukuk süreci başlatılarak tahsil edilebilir. Fazla mesai alacakları 5 yılda zamanaşımına uğrar ve talep edilemez.

Mühendisler sendikalı olabilir mi?

Ücretli mühenislerin, mimarların, şehir plancılarının sendikalı olmalarının önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları çalıştıkları yerlerdeki sendikalara üye olabilirler. Ayrıca artık e-devlet ile sendika üyeliği yapılmaktadır. E-devlet ile sendika üyeliği bilgisi için tıklayınız.

Mühendisler meslek odalarına neden üye olmalı?

Meslek odaları mühendislerin aynı zamanda hak örgütleridir. Mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarında düzenleme yetkisi olan, mesleki eğitim ve dayanışma çalışmaları yapan odalar üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için de yetkilidir. Meslek odalarının, üyelerinin çalışma hayatlarındaki sorunlarına karşı sorumlulukları vardır. Bu yetki ve sorumluluklar elbette ki mühendislerin meslek odaları ile iletişim-dayanışma halinde olmasıyla sağlanır. Odalarla kurulan ilk iletişim üye olmaktan geçmektedir.