Mühendisler asgari ücretini belirledi, sıra TMMOB’de

Bugünlerde asgari ücret işçilerin sıcak gündemi. Üstelik asgari ücret komisyonu kasımın son günü ilk toplantısını da yaptı. Komisyon ilk toplantı sonrasında işçilerden asgari ücret konusunda fedakarlık istedi. Geçinmeyi sağlayacak bir asgari ücret belirlemek üzere toplanmadıklarının ilanıydı bu fedakarlık isteği.

Biz de mühendislere sorduk ‘2018 yılında asgari ücret ne kadar olsun?’ diye. Meslektaşlarımız da cevapladı. Sonuçlar şu şekilde:
790 mühendis, mimar, plancının katıldığı ankette mühendislerin oranı %70,51, mimarların oranı %22,78, plancıların oranı %6,71 olarak gerçekleşti.

Ankete katılan mühendis, mimar, plancılardan %42,38’i mevcut mühendis asgari ücretin altında çalıştığını, %47,55’i asgari ücretin üstünde, %10,08’i de mühendis asgari ücreti aldığını belirtti.

Mühendislerin, mimarların, plancıların %43,7’si 2018 yılı asgari ücreti 3000-4000 TL net aralığında olmalıdır dedi.

TMMOB ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için bu yıl da asgari ücret belirlesin
TMMOB yasa ve yönetmeliklerinin kendisine verdiği yetki ve görevle üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için asgari ücret belirleyebilir. Asgari ücret belirlemek için SGK ile protokol yapılmasına gerek olmadığı gibi, TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin çalışma yaşamındaki gerçek en alt sınır ücreti olması için yapması gereken çalışmalar SGK’yı denetime zorlayacaktır. Böylelikle SGK’nın asgari ücret konusunda TMMOB ile işbirliği protokolünü hukuksuz feshetmesine karşı gereken cevap da insanca yaşayacak ücret için yapılan çalışmalarla verilmiş olur.

İnsanca yaşayacak ücretlerle çalışma talebi tüm işçilerin ortak talebi. TMMOB’nin düşük ücretlerle çalıştırılmaya karşı üyeleri için belirleyeceği asgari ücret ve asgari ücretin uygulanması için yapacağı çalışmalar bu ortak talebin mücadelesini büyütme potansiyeli taşıyor.

TMMOB 2018 yılında da üyeleri için, ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret belirlemelidir.

Düşük ücretlere karşı mücadeleyi büyütelim.

Politeknik