Mühendis rektörler hakkında ‘meslekten men’ talebiyle TMMOB’ye başvuru

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Deniz Kimyon, bilimi, akademiyi, mesleğini savunan akademisyenlerin KHK’lerle ihraç edilmesinde rol oynayan mühendis rektörlerin meslekten men edilmesi talebiyle TMMOB’a başvurdu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi üyesi ve Muş Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Deniz Kimyon, ihraçlar konusunda etkin rol oynayan 14 üniversitenin mühendis rektörleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle TMMOB Yönetim Kurulu’na ve rektörlerin bağlı oldukları meslek odalarına başvuruda bulundu.

‘TMMOB üyesi onlarca mühendis, mimar, plancı ihraç edildi’
KHK’lerin üniversitelerde bilimsel çalışmaları, araştırmaları, akademik özerkliği, tartışma ortamını, farklılıkları, demokrasiyi, barışı savunan akademisyenleri uzaklaştırdığını vurgulayan Kimyon, 14 üniversitenin mühendis rektörlerinin bu ihraçlarda katkısının olduğunu dile getirdi. Kimyon, TMMOB’ye yaptığı başvuruda, bu rektörlerin üniversitelere dönük siyasi baskıların uygulayıcısı olduğunu, görevlerini kötüye kullanarak mesleğin itibarını zedelediğini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama mesleğini ve eğitimini olumsuz etkilediğini belirterek haklarında meslekten men talebiyle disiplin soruşturması açılmasını istedi. Kimyon ‘Bu itibarsızlaştırmaya dönük birliğimizin gerekli müdahaleyi ve disiplin işlemleri gerçekleştirmesinin zorunluluğu oluşmuştur’ dedi.

Meslek onuru taşımayan rektörler men edilmeli
Kimyon başvurusunda ‘Akademik özerkliğin sağlanması, akademik özgürlüklerin yeniden onarılması ve sağlanması, akademinin saygınlığının tesisi, hakikatın üretimi, toplum ve doğa yararına bilimsel üretimlerin akıbeti, mühendislik – mimarlık – şehir planlama eğitiminin geleceği, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birikimlerini toplum yararına kullanabilmelerinin zeminin sağlanması ve meslektaşlarımın itibarlarının yeniden kazanılması amacıyla; Anayasaya, AIHM Sözleşme hükümlerinin ihlalleri temelinde şekillenen KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmaya dair bu hukuksuz süreçte rol oynayan üniversite rektörlerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı olanların görevlerini ve sahip oldukları ünvanlarını siyasi çıkar elde etme amacıyla kullanarak topluma, kamuya, üçüncü şahıslara zarar verdiklerinden disiplin soruşturmaları ile cezalandırılarak tümüyle meslekten men edilmelerini talep ediyorum’ ifadelerini kullandı.

Deniz Kimyon’un başvurusunda hakkında soruşturma talep edilen rektörler:

KHK kıyımı devam ediyor: Bilimi ve yaşamı savunan akademisyenlere ihraç

Şehir plancısı akademisyen Deniz Kimyon baskıya ve mobbinge karşı kazandı

politeknik.org.tr