Mimarlar Odası İstanbul Şubesi yeni döneme başladı: ‘Genç mimarlar, kadınlar, çalışma yaşamındaki haklar savunulmadan olmasın’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Ücretli çalışan pek çok genç mimarın, kadın mimarların sesi genel kurula taşındı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Ücretli-işsiz mimarların talepleri genel kurula taşındı. Genel kurulun ilk günü İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde, genel kurul seçimleri Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde tamamlandı.

‘Haklarımızı savunan bir meslek odası istiyoruz’
Genel kurulda, ücretli, işsiz mimarların yaşadığı sorunlar ve meslek odasının bu sorunlara karşı neler yapabileceği konusunda öneriler yapıldı. Mimarların talepleri, yaşadığı sorunlar ve meslek odasının nasıl konumlanması gerektiğine dair tartışmalar gündemi belirledi.

Geçmiş dönem çalışma raporunda odaya üye meslektaşların profilinde bahsi geçen %75 ‘ücretli-diğer’ kesimin tabanı oluşturduğu ve bu oran dikkate alınarak çalışmalar yapılması gerektiği savunuldu . Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi’ni (MDTH) yaratan bu savunma çizgisi, ücretli çalışan pek çok genç mimarın, kadın mimarların sesini genel kurula taşıdı.

MİMARLIKTA DAYANIŞMACI TABAN HAREKETİ ÇAĞRI METNİ

Geride bırakılan 2 yılda, MDTH’nin de doğuşuna vesile olan, ücretli mimarların kendi çabalarıyla düzenlediği ‘Ücretli Çalışan Mimarlar için Hayatta Kalma Kılavuzu’ forumu dışında hiçbir çalışma yapılmaması eleştirildi.

Komisyonların çalışmasını yönetim kurulu güvenceye alsın!
Kadın, öğrenci ve ücretli-işsiz komisyonlarında görev alan kişilerin atamayla değil gönüllük esasıyla belirlenmesi gerektiği, bu komisyonların çalışması için yönetim kuruluna görev düştüğü ifade edildi. Şube kadın komisyonunun İKK temsilcilerinin toplantı ve kurultaylarda aktif olmaması eleştirildi. Yönetim kurulu eleştirileri cevapsız bıraktı.
Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketinin çalışmaları sonucu genç ve kadın mimarların kürsüyü sıkça kullanması, genel kurul enerjisini değiştirdi.

Ücretli, işsiz, genç, kadın mimarlar sahnede
Çoğunluğu genç ve kadın mimarlardan oluşan MDTH ‘Sahne bizim, sıra dayanışmanın!’ diyerek genel kurul seçimlerine girdi. Seçimlerde mevcut yönetimin listesi ‘Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar’ da yer aldı. Seçimi ‘Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar’ kazandı. Genç mimarların yoğunlaştığı son dört sandıkta oyla çoğunlukla Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi’ne çıktı. Genç mimarların talepleri sandığa da yansımış oldu.

Katılım düştü
Genel Kurul seçimlerine 1308 üye katıldı, Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar 916, Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi 326 oy aldı. Seçime katılım ise geçtiğimiz döneme göre düştü. Genç mimarların seçime katılımı %1-2 bandında kaldı.

Demokratların ortak delege listesine engel
Genel kurulda kürsüden verilen ‘iki demokrat listede mücadele eden adaylara delegasyonda yer verilmesi’, başka bir ifade ile ortak delegasyon çabasını, önerisini mevcut yönetim cevapsız bıraktı. Delege listesinde yer alamayan MDTH’nin mevcut yönetmeliklere göre oda genel kurulunda söz hakkı bulunmuyor.

Demokratik ve dayanışmacı oda talebi büyüyecek
Genel kurul seçimlerinde kaybetse de, çalışmalarını genel kurul sonrasına da taşıyacağını ilan eden Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, meslektaş dayanışmasını ören, katılımcı ve gençlerin önünü açan etkin bir oda için ücretli-işsiz mimarlarla temasın, dayanışmanın hem meslek örgütlülüğü açısından hem de kent mücadelesi açısından olmazsa olmaz olduğunu genel kurulda dile getirdi.

‘Diktiğimiz fidan büyüyecek’
Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi önümüzdeki dönem için en önemli gündemin meslektaş dayanışmasını örgütlemek olduğunu vurguladı. Seçim sonrası Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi yaptığı paylaşımda ‘Bugün bir fidan diktik. Köklerini hep beraber salacağız toprağa.. Dayanışma önümüzdeki döneme sözümüz olsun. Biz beraberken çok güzeliz. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkür.’’ ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr