Meslek odalarından asgari ücret tepkileri

Meslek odalarından asgari ücret tepkileri artıyor. Meslek odaları, mühendislerin çalışma yaşamındaki en alt sınır ücretinin çalışma yaşamında hayata geçmesi adına 2012 yılında TMMOB ile SGK arasında imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından iptal edilmesine karşı açıklamalar yaptı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Maden Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yaptığı basın açıklamalarıyla, TMMOB da düzenlediği basın toplantısıyla, mühendis asgari ücret protokolü iptal eden SGK’yı hukuksuz karara son vermeye, görevini yapmaya çağırdı.

TMMOB: Karar, mühendisleri düşük ücretlere mahkum etmektir
TMMOB yaptığı açıklamada ‘Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir.’ ifadelerini kullandı.

‘Bir araya gelip mücadele edeceğiz!’
Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, üyelerinin, meslektaşlarının insanca ve asgari yaşam ücretini tanıyan SGK-TMMOB protokolünün SGK tarafından iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. SGK’nın görevini yapmak yerine mühendislerin asgari geçim koşullarını belirleyen mühendis asgari ücrete göz diktiğini belirten harita mühendisleri, protokolün feshedilmesine karşı asgari ücretine sahip çıkan mühendisler olarak bir araya geleceklerini açıkladı.

‘Asgari ücretimize sahip çıkacağız’
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de yaptığı açıklamada, her yıl İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de tüm işyerlerine yazdıkları yazılarla, meslektaşlarının mühendis asgari ücreti altında çalıştırılamayacağı konusunda uyarılar yaptıklarını belirtti. Maden mühendisleri, SGK’yı da konuyla ilgili bilgilendirdiklerini ve meslektaşlarının düşük ücretle çalıştırılmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Mühendislerin asgari ücret hakkı konusundaki bu mücadelenin patronları rahatsız ettiğini ve patronların SGK’ya şikayetlerde bulunduğunu belirten maden mühendisleri, SGK’nın patronlar lehine karar alarak ücretli mühendislerin en alt sınır ücretini tanıyan protokolü iptal ettiğini belirtti. Maden mühendisleri ‘Mühendislerin hakları olan insanca yaşam için yeterli ücret ve ücret güvencemiz için hep birlikte mücadele etmeye, devam edeceğiz!’ ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr