Maden Mühendisleri Odası Genel Kurulu tamamlandı: ‘Mesleğimiz, haklarımız ve memleket için mücadeleye devam’

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu, 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. “Mücadele” sloganıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da maden mühendislerinin hakları, ‘memleketin geleceği için mücadele’ başlıkları gündemin ağırlığını oluşturdu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na bağlı şubelerde gerçekleşen genel kurul ve seçimlerin ardından 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Oda genel kurulu ve delege seçimleri yapıldı. Ana sloganı “Mücadele” olan Genel Kurul’da OHAL ve KHK rejimine karşı demokratik kitle örgütlerinin ortak mücadelesi, maden mühendislerinin sorunları, daimi nezaretçilik asgari ücreti, iktidarın “Yerli ve Milli Enerji” yalanına karşı yürütülecek çalışmalar ve kadın mühendislerin sorunları önergeleri öne çıkan başlıklar oldu.

Maden Mühendisleri Odası genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Nedret Durukan, oda tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın mühendis oldu.

Ayhan Yüksel: “Mücadeleye devam edeceğiz!”
Genel Kurul açılışında konuşan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel “TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, ülkemize, halkımıza, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe ve barışa sahip çıktık, mücadele ettik. Bize siyaset yapıyorsunuz dediler. Bu değerlere sahip çıkmak siyaset yapmaksa Maden Mühendisleri Odası siyaset yapmaya devam edecek. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, ülkemize, kentlerimize, madenlerimize, derelerimize, kültürel varlıklarımıza sahip çıktık. Varlıklarımızın ve değerlerimizin rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesini istediğimizi söyledik. Bu değerlere sahip çıkmak siyaset yapmaksa Maden Mühendisleri Odası siyaset yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

OHAL ve KHK rejimine hayır
OHAL ve KHK rejimine karşı başta TMMOB olmak üzere toplumsal muhalefetin ortak mücadelesinin örülmesi görüşleri paylaşıldı. Verilen bir önerge ile TMMOB’nin Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’nden ayrılması kararını yanlış olduğu, bundan sonraki süreçte TMMOB’nin demokratik birlikteliklerde aktif olarak görev alması, geri adım atmaması kararı alınarak bunun TMMOB’ye iletilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Mühendis asgari ücreti mücadelesine devam
Haziran ayında iptal edilen TMMOB-SGK mühendis asgari ücret protokolü ve Maden Yönetmeliği’nde değişen Daimi Nezaretçi atama vizesi yetkilerinin Oda’nın elinden alınması gündemleri tartışıldı, önümüzdeki dönem bu şartlarda neler yapılabileceği genel kurulda konuşuldu. Genç mühendislerin önergesi maden mühendislerinin sorunları ve asgari ücret mücadelesi forumları/çalıştayları yapılması ve tüm maden mühendislerini sürece dâhil edecek “maden mühendisleri odası asgari ücreti uygulansın” başlıklı bir imza kampanyası yürütülmesi oy birliği ile kabul edildi.

“Yerli ve milli enerji” yalanını teşhir etmeye devam
Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son dönemde dillendirilen yerli ve milli enerji kavramlarının gerçeği yansıtmadığı, kredinin, teknolojinin ve hatta işçiğin dahi yerli olmadığı koşullarda, yatırımın yerli ve milli olamayacağı belirtildi. Doğal varlıkların “yerli ve milli enerji” denilerek şirketlere satılması ve tahrip edilmesine karşı çalışmalar yapılması ve madencilik politikaları alanında etkinlikler yapılması karar altına alındı.

Kadın muhendislerden önerge
Genel kurulda, kadın mühendislerin yaşadığı ayrımcılığa karşı mücadele gündem oldu, toplumsal cinsiyet eğitim talebi kabul edildi. Kadın maden mühendisleri, meslek alanında erkek egemenliğine dikkat çekti, kadın mühendislerin ve LGBTİ bireylerin yaşadıkları toplumsal baskı ve duygusal şiddete karşı farkındalığın arttırılması amacıyla odalarda belirli periyotlarla toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmesini; Oda organlarında görev alan üye ve çalışanların katılım zorunluluğu olmasını önerge olarak sundu. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulun ikinci günü yapılan yönetim kurulu ve delege seçimlerine tek liste olarak katılan Çağdaş Maden Mühendisleri yönetimi aldı.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Organları aşağıdaki şekilde oluştu.

politeknik.org.tr