“Kırmızılı kadın”a bir soruşturma daha: “İzinsiz” afiş asmak

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması araştırma görevlisi Ceyda Sungur’a “mail attığı” gerekçesiyle açılan soruşturmanın ardından “afiş asmak” nedeniyle başka bir soruşturma açıldı. Asistan Dayanışması, İTÜ DER ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi bir açıklama yayınladı.

Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in 24 Eylül’deki greviyle ilgili Mimarlık Fakültesi’nde “grevdeyiz” yazısı asan Sungur’a izinsiz afiş asmaktan bir soruşturma daha açıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Asistan Dayanışması; Mimarlık Dekanı Sinan Mert Şener’in acilen durdurulması gerektiğini ve bu soruşturmaların geri çekilmesini söyledi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Yönetim Kurulu üyesi olan Ceyda Sungur için destek mesajı yayınladı. İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği de “ İTÜ’nün ulusal kamuoyu nezdinde bu tür olumsuz haberlerle yer almaktan doğan imaj kaybının önlenmesini diliyoruz” diyerek bir an önce bu soruşturmaların geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Asistanlar 19 Kasım Çarşamba 13.30’da Taşkışla Binası 3501 no’lu sınıfta yapılacak olan soruşturmaya karşı dayanışmaya çağrı yaptı. Ayrıca Taşkışla Forumu’nun 17 Kasım Pazartesi günü yapacağı toplantıda gündemlerinde biri bu artan soruşturma furyası olacak.

Asistan Dayanışması’nın açıklaması:

Bir Soruşturma Daha: Sinan Mert Şener durdurulmalıdır!

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Sinan Mert Şener tarafından, attığı e-posta gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan araştırma görevlisi arkadaşımız, sözlü savunmasını vermek üzere 19 Kasım Çarşamba günü saat 13:30’da Mimarlık Fakültesi 3501 no’lu sınıfa çağrılmıştır.

Biz bu satırları yazmaya başladığımızda aynı arkadaşımıza bir soruşturma daha açıldığını öğrendik. Mimarlık Fakültesi Dekanı Sinan Mert Şener bu kez de, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in 24 Eylül’deki greviyle ilgili “grevdeyiz” yazısı asmasını bahane ederek izinsiz afiş asmaktan soruşturma açmıştır.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Sinan Mert Şener, çalışanların iletişim kanallarını gözetlemesi yetmiyormuş gibi, yasal sendikaların afişlerinin asılmasından da soruşturma çıkartmayı başarabilmiştir. Kendisi artık belli kişiye/kişilere karşı güttüğü kin ve nefret duygularına engel olamamakta ve açıkça bu kişileri hedef almaktadır. Son olarak araştırma görevlisi arkadaşımıza açılan bu soruşturmalar artık mobbing kavramının da ötesine geçmektedir. Dekan Şener adeta fakülte koridorlarında cadı avına çıkmış, kontrolden çıkan öfkesiyle artık dekanlık yapabilecek vakarı kalmadığını ispatlamıştır. Bu nedenle ivedilikle görevden alınmalıdır.

Akademik barışın ve özgürlüğün küçük bir kırıntısından dahi söz edilemeyecek duruma düşen Mimarlık Fakültesi’nde süren bu cadı avına karşı tüm akademik camiayı sorumluluk almaya davet ediyoruz. Açılan soruşturmalara karşı arkadaşımızın yanında olmak için tüm İTÜ kamuoyunu 19 Kasım Çarşamba saat 13.30’da Mimarlık Fakültesi 3501 no’lu sınıfa çağırıyoruz.
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

İTÜ Yönetimi tarafından Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyda Sungur Hakkında Açılan Mesnetsiz Soruşturma Derhal Geri Çekilmelidir
İTÜ Yönetimi tarafından Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Sungur hakkında fakülte araştırma görevlilerini e-posta yolu ile provoke etmek ithamıyla açılan disiplin soruşturması üniversitelerin sahip olması gereken bilimsel, demokratik ve özerk düşünce ortamından giderek uzaklaştığı yönündeki endişelerimizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Son derece asılsız ithamlarla açılan soruşturma ile özgür ve demokratik olması gereken bir bilim ortamında meslektaşımız Ceyda Sungur’un özlük hakları ve ifade özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Üstelik sadece üniversite araştırma görevlilerinin üyesi olduğu bir haberleşme grubunda yer alan e-posta işaret edilerek açılan bu mesnetsiz soruşturma ile iletişim ve haberleşme özgürlüğünün de ihlal edildiği ortadadır.

Soruşturmaya sebebiyet veren e-posta içeriğinde ise yönetim kurulu üyemiz Ceyda Sungur’un çalıştığı kurum olan İTÜ’de 50-D kadrosunda yer alan bir başka araştırma görevlisinin en temel hakkı olan 33/a kadrosuna başvuru talebinin bölüm kurulu tarafından görüşülmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu vurguyu provokatif olarak değerlendiren İTÜ yönetimi, uzun süredir 50-D kapsamında görevli asistanları işten çıkarmakta, işe iade edilmeleri yönündeki mahkeme kararlarını ise uygulamamaktadır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetimini meslektaşımız ve yönetim kurulu üyemiz Ceyda Sungur hakkında açılan soruşturmayı derhal geri çekmeye ve İTÜ bünyesinde bilimsel, demokratik ve özerk düşünce ortamının gereklerini sağlamaya çağırıyoruz.

Meslektaşımızın ve 50-D mağduru bilim insanlarının yanlarında olduğumuzu ve haklı mücadelelerinde destekçileri olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

İTÜ DER açıklaması

Üniversitemizde son zamanlarda artan sayıda açılan soruşturmalardan bir yenisi, Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceyda Sungur’un üyesi olduğu e-posta grubuna attığı bir mesaja dayanılarak açılmıştır.

Hiçbir suç unsuru içermeyen ve iletişim özgürlüğü çerçevesinde atılan bu mesajın üniversite elemanları açısından “provoke” edici bulunması gerekçesi, mesajın muhataplarını “korunmaya muhtaç” ve kolaylıkla etki altında kalabilen bir konuma indirgediği için geçersizdir.

Soruşturmanın, gerek temel hak ve özgürlüklere saygı icabı, gerekse çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için sona erdirilmesini ve böylelikle İTÜ’nün ulusal kamuoyu nezdinde bu tür olumsuz haberlerle yer almaktan doğan imaj kaybının önlenmesini diliyoruz.

politeknik.org.tr