Kiralık mühendis ihalesine idare mahkemesinden iptal

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kiralık mühendis istihdam edilmesine yönelik ihale, TMMOB’nin açtığı davayla iptal edildi.

2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesi iptal edildi. TMMOB’nin ihaleye açtığı davada İdare Mahkemesi, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle iptal kararı aldı.

‘Asli ve sürekli görev ihale edilemez’
İdare Mahkemesi’nde 31 Mayıs 2018 tarihinde verilen kararda özetle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda “hizmet” tanımı içinde yer almadığı belirtti ve “kamu hizmeti yürüten davalı idarenin asli ve sürekli görevleri için Anayasa’da belirtilen istihdam şekilleri dışında personel istihdam edilmesine yönelik olarak alınan ihale kararında da bu yönde yapılan ilan işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam usullerine karşı tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının kamuda güvenceli ve kadrolu istihdam edilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz.” denildi.

Ne olmuştu?
MTA Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2018 tarihinde “Personel Hizmet Alımı” başlığıyla yayımladığı, 229’u mühendis olmak üzere toplam 235 personel için hizmet alım ihalesine ilişkin TMMOB tarafından ihalenin iptali istemiyle dava açılmıştı.

politeknik.org.tr