Kentlerde ihanete devam: Bakanlıktan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne emsal artışı kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi için plan tadilatı yaptı. Yerleşke içinde arttırılan emsal nedeniyle inşaat alanı genişletildi, ağaçlar tehdit altında.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası’na ait İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bulunduğu alanın imar planında değişiklik yaptı. 2 Kasım 2017 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlanan plan değişikliği ile, ‘Eğitim Tesis Alanı’ olarak planlı alanda yapılaşma koşullarında emsal artışı yapıldı. Yeni plana göre, mevcut durumda yer alan 57.030,75 m² inşaat alanı 76.041,16 m²’ye çıkarıldı, 19.010,41 m² inşaat artışı sağlandı.

Söz konusu rant ise bakanlık sınır tanımıyor
Bölgede yaratılacak yapı yoğunluğu nedeniyle İzmirlilerin yaşamını olumsuz etkileyecek olan plan değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şehircilik ilkeleri ve mevzuatı hiçe sayılarak yapıldı. Planla ilgili İzmir Ticaret Odası’nın ya da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesine hiçbir başvurusu olmamasına ragmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimi bypass ederek İzmir’de görev ve yetki aşımı yaptı, İzmir Ticaret Odası’na rant alanı açtı.

Oysa 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi göre Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi ilgili belediye meclisinin görevleri arasında bulunmaktadır. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (h) bendinde; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek “ şeklindeki hüküm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır.

İhanete devam
Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP-Saray iktidarının temsilcileri tarafından son dönemde sıkça dillendirilen “kentlere ihanet ettik, bunda bizim de sorumluluğumuz var” açıklamalarının hemen ardından Mehmet Özhaseki’nin başında olduğu bakanlık İzmir’de imar rantına imza attı.

politeknik.org.tr

    İlgili Haberler

    Sorry, no posts matched your criteria.