Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun Yeri ve Konusu Belli Oldu…

Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Düzenleme Kurulu toplantılarında, bu seneki kolokyumun İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına ve kolokyumun konu başlığının “KENTSEL YENİDEN YAPILANMA: KAZANANLAR, KAYBEDENLER” olmasına karar verildi. Kolokyuma bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini…

Devamını Oku

Enerjide Dışa Bağımlılık İzah Edilemez

16'ncısı düzenlenen Türkiye Kömür Kongresi'nin sonuç metninde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı eleştirilirken, başta kömür rezervleri olmak ulusal kaynakların atıl bırakıldığının altı çizildi. Sonuç metninde ayrıca, enerji alanını özel sektörün hakimiyetine bırakmanın enerji sorununu arttıracağı vurgulandı.

Devamını Oku

Kitap: Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar

“… 1960’larda başlayan planlı kalkınma ve sanayileşme politikalarının oluşumundaki itici güç olan Mühendis-Mimarlar, TMMOB çatısı altında bilimin ve insanlığın birbirinden ayrılmayacağına olan inançlarını sürekli sürdürme çabası içinde olmuşlardır. Bugün Türkiye’deki Mühendis-Mimarların içinde bulundukları ekonomik koşullar, çalışma yaşamındaki işlev ve sorumlulukları, sınıfsal konumları, mesleki ve ideolojik oluşumlarına ilişkin zengin bir tartışmayı…

Devamını Oku