TMMOB İstanbul Şube Yönetimleri İKK üzerine toplandı

9 Haziran 2008 Pazartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda şube yönetim kurulu üyesi katıldı. İKK Sekretarliğini yürüten Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz'ün yönettiği  ve Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanının açılış konuşması ile…

Devamını Oku

Biz büyüdük kirlendi dünya

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle bugün İstiklal Caddesi’ndeki Şube binasında basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ö. Eylem Tuncaelli’nin okuduğu açıklama metninde, yoğunlaşan çevre sorunlarının nedeni olarak, 5-16 Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de Birleşmiş Milletler, yüzden fazla ülkenin katıldığı bir konferans düzenlemiş ve bu konferansta çevre-insan kavramına değinilmiş,…

Devamını Oku

Sağlıklı temiz bir dünya mümkün!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.  Suyun ticari bir metaya dönüştürülmek istendiği Dünya Su Fotumu'nun 2009'da Türkiye'de yapılacağına dikkat çekilen bildiride, "Odamız, toplum ve kamu yararı eksenli politikaları hayata geçirmek,…

Devamını Oku

Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun Yeri ve Konusu Belli Oldu…

Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Düzenleme Kurulu toplantılarında, bu seneki kolokyumun İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına ve kolokyumun konu başlığının “KENTSEL YENİDEN YAPILANMA: KAZANANLAR, KAYBEDENLER” olmasına karar verildi. Kolokyuma bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini…

Devamını Oku

Enerjide Dışa Bağımlılık İzah Edilemez

16'ncısı düzenlenen Türkiye Kömür Kongresi'nin sonuç metninde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı eleştirilirken, başta kömür rezervleri olmak ulusal kaynakların atıl bırakıldığının altı çizildi. Sonuç metninde ayrıca, enerji alanını özel sektörün hakimiyetine bırakmanın enerji sorununu arttıracağı vurgulandı.

Devamını Oku

Kitap: Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar

“… 1960’larda başlayan planlı kalkınma ve sanayileşme politikalarının oluşumundaki itici güç olan Mühendis-Mimarlar, TMMOB çatısı altında bilimin ve insanlığın birbirinden ayrılmayacağına olan inançlarını sürekli sürdürme çabası içinde olmuşlardır. Bugün Türkiye’deki Mühendis-Mimarların içinde bulundukları ekonomik koşullar, çalışma yaşamındaki işlev ve sorumlulukları, sınıfsal konumları, mesleki ve ideolojik oluşumlarına ilişkin zengin bir tartışmayı…

Devamını Oku