Ücretli Çalışan Harita Mühendisleri Çalıştayı: ‘Haklarımız için bir araya geliyoruz’

Harita mühendisleri, çalışma yaşamındaki sorunlara karşı çalıştayda bir araya geliyor. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, üyelerinin ve meslektaşlarının çalışma yaşamında karşılaştığı düşük ücretler, fazla mesailer, mobbing, cinsiyet ayrımcılığı, gasp edilmeye çalışılan kıdem tazminatı gibi gündemleri konuşmak ve birlikte neler yapılabileceğini tartışmak üzere ‘Ücretli Çalışan Harita Mühendisleri Çalıştayı’…

Devamını Oku

Meslek odalarından asgari ücret tepkileri

Meslek odalarından asgari ücret tepkileri artıyor. Meslek odaları, mühendislerin çalışma yaşamındaki en alt sınır ücretinin çalışma yaşamında hayata geçmesi adına 2012 yılında TMMOB ile SGK arasında imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından iptal edilmesine karşı açıklamalar yaptı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Maden Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası İstanbul…

Devamını Oku

Elektrik mühendislerinden ‘Mühendis emeğinin dönüşümü’ söyleşisi

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi meslektaşlarını “Mühendis Emeğinin Dönüşümü” söyleşisine davet ediyor. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi meslektaşlarıyla söyleşide bir araya geliyor. Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadı Büyüme bilimi dalında “Emek Süreçlerinde Dönüşüm ve Mühendis Emeği” başlıklı yüksek lisans tezini yazan Elif Aksu Kaya’nın katılacağı etkinlik, 22 Şubat 2017…

Devamını Oku

TMMOB Öğrenci Evi’nde taşeronla çalışmaya devam

TMMOB Yönetim Kurulu Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nin temizlik ve bakım işleri için taşeron firmayla yaptığı sözleşmeyi yenileme kararı aldı. TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu 19 Kasım tarihli toplantısında TMMOB Öğrenci Evin’de temizlik ve bakım işleri için taşeron firmayla yapılan sözleşmeyi bir kez daha yenileme kararı aldı. Böylelikle emek alanın güvencesizleştirilmesinin…

Devamını Oku

‘Teknokent Günleri’ başlıyor: Bilgisayar mühendisleri çalışma yaşamını tartışıyor

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ODTÜ Teknokent yerleşkesinde ‘Teknokent Günleri’ kapsamında meslektaşlarının çalışma yaşamındaki sorunları üzerine paneller düzenleyecek. Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), meslektaşlarıyla Kasım ayı içerisinde düzenleyeceği ‘Teknokent Günleri’nde buluşuyor. BMO’nun, meslektaşlarının çalışma koşulları itibarıyla yaşadığı sorunları, hukuki haklarını ve çalışma yaşamına dair son yapılan yasal değişiklikleri tartışmak üzere düzenleyeceği paneller 16-23-30…

Devamını Oku

Makina Mühendisleri Odası’nda işten çıkarmalar devam ediyor

Makina Mühendisleri Odası’nda, işten çıkarılan çalışanla dayanışmak üzere itiraz metnine imza atan üç mühendis işten çıkarıldı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 46. Dönem Yönetim Kurulu, mart ayında gerçekleşen Genel Kurul seçimlerinde kaybeden listeyi destekleyen Oda çalışanı Mahir Ulaş Akcan’ın görevine 13 Temmuz’da son vermişti. MMO şimdi de Mahir Ulaş’ın işten…

Devamını Oku

Varlık Fonu tasarısında yok yok: Maden ve jeoloji mühendislerinin haklarına kısıtlama

Maden Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ortak bir açıklama yayımlayarak, “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 31. maddesinin çalışma yaşamında mühendislerin emeğini ucuzlatmak, mühendisleri topyekun güvencesiz kılmak için çıkarılmak istendiğini açıkladı. Meslek odaları, yetkin mühendislik uygulamasıyla mühendislik diplomasını yok sayan, ücretli…

Devamını Oku

İstanbul’da mühendisler ‘kiralık işçi’ yasasını konuşuyor

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Özel İstihdam Büroları Yasası’nı tartışmak üzere panel düzenliyor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 6 Mayıs 2016 tarihinde TBMM genel kurulundan geçirilen özel istihdam bürolarıyla geçici iş ilişkisi kurulmasını, emekçileri tümden güvencesiz ve esnek çalışma modeline zorlayacak işçi kiralama hakkını kapsayan Özel İstihdam Büroları…

Devamını Oku

Mimarlar Ankara’da ‘Kiralık İşçi Yasası’nı tartışıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, çalışma yaşamında meslektaşlarını da etkileyecek olan “Kiralık İşçilik Yasası”nı konuşmak üzere panel düzenliyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Komisyonu; yasa haline getirilmeye çalışılan “Özel İstihdam Büroları/Kiralık işçilik” düzenlemesinin çalışma yaşamında mimarlar için ne anlama geldiğini tartışmak üzere panel düzenliyor. 30 Nisan Cumartesi…

Devamını Oku

Harita mühendisleri Ankara’da ‘Çalışma yaşamında haklarımız’ panelinde buluştu

Harita mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi “Çalışma yaşamında haklarımız” panelinde bir araya geldi. Panelde; çalışma yaşamındaki mühendislerin sahip olduğu haklar ve işyerlerinde sıkça görülen hak gasplarına karşı neler yapılabileceği tartışıldı. Harita mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi’nin bugün (23 Nisan) düzenlediği “Çalışma yaşamında haklarımız”…

Devamını Oku

Harita mühendisleri Ankara’da ‘Çalışma Yaşamında Haklarımız’ panelinde buluşuyor

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi meslektaşlarını, çalışma yaşamında karşılaşılan hak ihlallerine karşı mühendislerin haklarını, mücadelesini konuşmak üzere “Çalışma yaşamında haklarımız” paneline çağırıyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, 23 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi konferans salonunda “Çalışma Yaşamında Haklarımız Paneli” düzenliyor. HKMO…

Devamını Oku

TMMOB Devrimci Demokrat Platform’dan mücadele deklarasyonları

TMMOB Devrimci Demokrat Platform, meslek odalarının devam etmekte olan genel kurulları sürecinde TMMOB’deki kadın mücadelesine dair ve mevcut ülke koşullarında önümüzdeki dönem TMMOB mücadelesi ve örgütlülüğü hakkında deklarasyon yayımladı: “Demokratik, eşitlikçi, mücadeleci bir TMMOB yaratalım” TMMOB Devrimci Demokrat Platform (DDP), TMMOB’ye bağlı organlarda genel kurullar devam ederken; TMMOB’deki kadın mücadelesi…

Devamını Oku

Kimya mühendislerinden güvenceli iş çağrısı

Kimya Mühendisleri Odası, AKP’nin ucuz emek gücünü esas alan piyasacı istihdam politikaları nedeniyle üye ve meslektaşlarının yoğun işsizlik ve güvencesizlikle boğuştuğunu belirterek sorunun derhal çözülmesi gerektiğini vurguladı. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), üye ve meslektaşlarının işsizlik, düşük ücretli çalışma, meslek dışı işlerde çalışma gibi farklı güvencesizlik koşullarını gündeme taşıdı. AKP…

Devamını Oku

Ücretli mimarlar Ankara’da sorunlarını ve örgütlülüğü konuştu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği panelde ücretli çalışan mimarlar, haklarını ve iş kolu örgütlenmesini tartıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, çalışma yaşamında ücretli çalışan mimarların sorunlarını ve örgütlülüğünü tartıştığı panel-forum düzenledi. Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve ücretli çalışan mimarların haklarının ve örgütlenme potansiyellerinin üretim süreci içerisindeki rolünün tartışıldığı panel foruma,…

Devamını Oku

TMMOB 2016 yılı için mühendis asgari ücretini belirledi

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 2016 yılı asgari brüt ücretini 3.300 TL olarak belirledi. TMMOB Yönetim Kurulu (YK) 19 Aralık 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, ücretli mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının çalışma yaşamındaki alt sınır ücreti anlamına gelen “mühendis asgari ücreti”ni, 2016 yılı için brüt 3300 TL…

Devamını Oku

Ücretli mimarlar mücadeleyi ve örgütlülüğü konuşacak

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ücretli mimarları; derinleşen güvencesizlik konuşullarında mücadeleyi ve örgütlülüğü tartışmak üzere panele çağırıyor. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ücretli mimarların çalışma yaşamındaki sorunlarını, örgütlülüğünü ve mücadelesini konuşmak üzere ‘Ücretli Çalışan Mimarlar Nasıl Örgütlenmeli?’ başlıklı panel düzenliyor. Mimarlar Odası, Ankara Şubesi’nde 15 Aralık saat 18.30’da gerçekleşecek panele tüm…

Devamını Oku

Elektrik mühendisleri yeni sertifikalandırmayı kabul etmiyor

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi’ni yargıya taşıdı. Mühendisleri yeni sertifikalara mahkum edecek ve hiçbir yasal dayanağı olmayan düzenlemenin iptali istendi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘bakan olur’una dayanarak kurduğu Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu’nu ve bu kurul kararıyla oluşturulan…

Devamını Oku

Politeknik’ten beyaz yakalılara katliama karşı kokart

Politeknik üyesi mühendisler, mimarlar, şehir plancıları Maslak’ta çalışan beyaz yakalılara Ankara katliamına karşı ‘Yastayız, İsyandayız, Bir Aradayız’ kokartları dağıttı, mücadele çağrısı yaptı. DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin çağrısıyla Ankara’da düzenlenen ‘Barış, Emek, Demokrasi’ Mitingi’ne düzenlenen bombalı katliam sonrasında sokakta, meydanda, plaza önlerinde tepkiler devam ediyor. Politeknik üyesi mühendisler, mimarlar, şehir plancıları dün (15 Ekim) yeniden…

Devamını Oku

Koç’ta işten atmaya karşı: İlk ders dayanışma

Koç Üniversitesi’nde sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkartılan akademisyenler ve öğrenciler üniversitenin ilk ders günü olan bugün eylemdeydi Koç Üniversitesi’nde en az on öğretim elemanının sözleşmeleri yenilenmeyerek işlerine son verildi. İşten çıkarılan Tarih bölümü okutmanları güz yarıyıl derslerinin başlangıcı olan bugün (14 Eylül), yaşanan süreç ve işten çıkarmalar hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.…

Devamını Oku

Şehir plancısı akademisyen Deniz Kimyon baskıya ve mobbinge karşı kazandı

Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken, iki yıl boyunca soruşturma ve mobbing baskısıyla mücadele eden Şehir Plancısı Deniz Kimyon, her türlü ifade özgürlüğü ve demokratik hak arayışına karşı siyasal iktidarın kuklası gibi hareket eden üniversite yönetimine karşı kazandı. Deniz Kimyon’un görevlendirilmesi ODTÜ’ye yapıldı. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında…

Devamını Oku