Kitap: Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar

“… 1960’larda başlayan planlı kalkınma ve sanayileşme politikalarının oluşumundaki itici güç olan Mühendis-Mimarlar, TMMOB çatısı altında bilimin ve insanlığın birbirinden ayrılmayacağına olan inançlarını sürekli sürdürme çabası içinde olmuşlardır. Bugün Türkiye’deki Mühendis-Mimarların içinde bulundukları ekonomik koşullar, çalışma yaşamındaki işlev ve sorumlulukları, sınıfsal konumları, mesleki ve ideolojik oluşumlarına ilişkin zengin bir tartışmayı…

Devamını Oku

İletişim Ağlarının Ekonomisi – Derleme

SATIN ALIN!Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet

Ülkemizde ve başka ülkelerde toplumsal alana ilişkin çok önemli politika kararlarında neo-klasik iktisatı belli bir yönde biçimlendiren anaakım iktisat söyleminin ağırlığı artıyor. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve iletişim alanlannda da yeniden yapılanma politikalarının meşrulaştırıİmasında "verimlilik"; "serbest…

Devamını Oku

Kitap: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler

SATIN ALIN!Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi''nin (TÜSAM) ,  15-16 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul''da düzenlediği ve ''Sınıf Çalışmaları Sempozyumları'' ana başlığı altında her yıl düzenlemeyi planladığı sempozyumlar dizisinin ilki olan '' İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler'' başlıklı sempozyuma sunulan tebliğler…

Devamını Oku

Emek ve meslek örgütleri Tuzla’daki iş cinayetlerine tepki gösterdi

Meslek odaları bugün (23 Mayıs) İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki binasında yaptıkları basın toplantısında Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri hakkında geçen yıl 16 Haziran'da hazırladıkları raporda çözüm önerilerini de sunduklarını ancak hiç bir gelişme olmadığını söylediler.

Devamını Oku

Bakandan enerji krizine Castro örneği

Enerji Bakanı Hilmi Güler, enerji verimliliğini artırmak için önce ampullerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda örnek verdiği kişi ise, ülkesinde lise öğrencilerine 11 milyon ampul değiştirterek büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayan Küba lideri Fidel Castro.

Devamını Oku

Mühendisler, Mimarlar ve Toplumsal Hareketler Forumu yapıldı

politeknik.org.tr tarafından düzenlenen “Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları ve Toplumsal Hareketler” panel/forumu dün İstanbul Barosu Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.

İki oturum ve forum bölümlerinden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Ercan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Öncü, Makina…

Devamını Oku