Türkiye 3. Teknik Eleman Kurultayı Kararları – Mayıs 1976

150 bin teknik elemanı temsil eden 34 teknik eleman örgütünün katıldığı 3. Teknik Eleman Kurultayı 22-23 Mayıs 1976 günleri Ankara'da toplandı.

Kurultay çalışmaları Ankara ve Anadolu'dan gelen delegelerin katılmasıyla iki gün sürdü. Kurultay'ı ayrıca siyasi partilerin ve demokratik örgütlerin başkan ve temsilcileri konuk olarak…

Devamını Oku

TMMOB Genel Kurulu’nda Öğrencilerin Söz Verilmediği İçin Okunamayan Görüşleri

TMMOB'nin 40. Olağan Genel Kurulu'na katılan ve çeşitli odalarda "öğrenci üye" olarak faaliyet gösteren mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı öğrenciler, söz alarak görüş ve taleplerini Genel Kurul'a iletmek istediler. Ancak Divan Başkanı, delegelerin de söz verilmesi yönündeki isteklerine karşı söz vermedi. TMMOB Başkanı,…

Devamını Oku

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu

29 Mayıs – 1 Haziran  tarihleri arasında yapılan genel kurul ile ilgili haber ve yorumlara buradan ulaşabilirsiniz.   UYARIYORUZ! JMO’dan TMMOB 40. Dönem Genel Kurul Değerlendirmesi TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU ‘NUN ARDINDAN… TMMOB Genel Sekreteri Atandı, Yürütme Kurulu’nun son üyesi seçildi. TMMOB Genel Kurulu’nda Öğrencilerin Söz Verilmediği İçin Okunamayan Görüşleri…

Devamını Oku

TMMOB’nin Tarihi ve Misyonu, Böyle Bir Genel Kurulu Hakediyor mu?-Kader Cihan

TMMOB’nin hiçbir genel kuruluna daha önce katılmamış biri olarak 29 Mayıs 2008’de Ankara’da yapılan 40. genel kurula ilişkin gözlemlerimi paylaşmak istedim. Hani ünlü bir benzetme vardır; “ormanın içinde olan tek tek ağaçları görür, ormanın bütününü göremez” diye. Ben de (cahil) cesaretimi göstermek için bu benzetmeye sığındım. Sıradanlaşmış…

Devamını Oku

TMMOB’yi mücadelenin ön saflarına taşımak boynumuzun borcudur – Devrimci Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları*

Dünyada neo-liberal rüzgarların estiği, post-modernizm söylemleriyle dünyanın sınıfsal ayrışmasının düşünsel planda önemsizleştiği bir dönemden geçtik. İşçi sınıfı ve müttefikleriyle emperyalizm/kapitalizm ve uşakları arasındaki temel saflaşmanın bilinçlerdeki yansıması muğlaklaştı. Sermayenin büyük ideolojik hegemonyası giderek sendika, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütlerinde de kendini hissettirir oldu.TMMOB'de ve bağlı odalarda bu hegemonyanın…

Devamını Oku

TMMOB 40. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

TMMOB'nin 29-30-31 Haziran 2008'de yapılan 40. Olağan Genel Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi açıklandı. Ülkenin ve ünyanın içinde bulunduğu durumun tahlil edildiği bildirgede, emperyalizmin savaş ve sömürü saldırılarına, gericiliğe, ırkçı şoven yaklaşımlara karşı, kamucu, bağımsızlıkçı, eşitlikçi, özgürlükçü,  bilime dayanan, emekten, halktan yana ve kardeşçe yaşamı…

Devamını Oku

TMMOB Genel Kurulu toplanıyor

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30-31 Mayıs günleri saat 09:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanacak. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Genel Kurul'da konuklar, ilk gün konuşacaklar. 
Seçimler ise 1 Haziran günü 09:00-17:00…

Devamını Oku

TMMOB ve mimar-mühendislerin değişen profili

 

TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki üst örgütü olarak 1954 yılında kuruldu. Ülkenin yaşadığı sanayileşme politikaları, politik atmosfer gibi faktörlere bağlı olarak dönüşüm yaşamış, meslek alanı, meslektaşlar ve topluma etkisi dönem dönem artmış veya azalmıştır.

Üye profili de 50 yılda değişiklik göstermiştir. İlk dönemindeki nispi homojen ve…

Devamını Oku

TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Ücretli ve işsiz mühendis ve mimarların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve nedenlerini belirlemek, özlük haklarını tartışmak ve çözüm üretmek ve TMMOB örgütlülüğünü yaygınlaştırmak amacıyla TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından, MMO İstanbul Şube yürütücülüğünde düzenlenen “TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” 489 mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla 22–23 Eylül…

Devamını Oku

Para, mühendislik ve “Bizim mühendislerimiz” – Ahmet Öncü

Bir ay kadar önce Makine Mühendisleri Odası benden "geçmişten bu güne mühendisler" konulu kısa bir yazı istedi. Her zaman olduğu gibi yine önemli bir yol ayrımında olduğumuz bir tarihte bu yazı, Türkiyeli mühendislere kendi tarihlerini anımsatarak, geleceğe yönelik adımlarını atarken bir düşünme fırsatı yaratacak ve bundan sonraki eylemlerine küçük bir…

Devamını Oku

Ücretli – işsiz mühendislerin mücadelesi ve TMMOB – Ertuğrul Bilir

2-23 Eylül 2007 tarihlerinde TMMOB tarafından “Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum esas olarak ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak için yapıldı. Bu vesileyle ben de bu kesime ilişkin bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının (yazıda kısaca mühendisler diyeceğiz) yaklaşık %80’inin…

Devamını Oku

Nasıl bir TMMOB (1995) – ECTE

1995 - 1998 yıllarında mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların birleşik hareketini yeniden ayağa kaldırmaya katkıda bulunmak üzere faaliyete geçen Emek Cephesinde Teknik Elemanlar (ECTE) grubu, TMMOB'ye ilişkin de politika geliştirmeye çaba göstermişti. 1995 yılı sonunda çkartılan "Nasıl Bir TMMOB" broşürü bu çabanın ürünüydü.

Devamını Oku