TMMOB ve MMO’nun Hazırladığı KHK Raporları

TMMOB tarafından Kasım 2011’de hazırlanan “AKP’nin KHK’leri ve TMMOB” kitabı için tıklayın.                   TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın “3046 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” Uyarınca Yayımlanan 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri…

Devamını Oku

648 Sayılı “Kanun Hükmünde Kararname” Değerlendirmesi – Şehir Plancıları Odası

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın Kurulması ve Kararnameler Süreci

Ülkemizde üst ölçekli planlama yetkisini kullanan bakanlıklar arasında var olan tartışmalar uzunca bir süredir gündem oluşturmaktadır. Özellikle koalisyon hükümetleri döneminde bakanlıklar arasında genelgeler yoluyla kavgaya dönüşen bu süreçten duyulan rahatsızlık çözüm arayışlarını gündeme taşımış, sorunun varlığı ve çözüm önerileri, AKP İktidarı döneminde Bayındırlık…

Devamını Oku

4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 02-03 Haziran 2011 tarihlerinde İzmir‘ de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Madencilik sektöründe karşılaşılan çevresel sorunların irdelenmesi,  konu ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin tartışılması, olumlu örneklerin tanıtılması, araştırmacıları, işletmecileri bir araya getirerek iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla …

Devamını Oku

Mesleğimiz, Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı Raporu – TMMOB

SUNUŞ Türkiye önemli bir tarihsel süreçten geçiyor. 8,5 yıllık AKP İktidarı süresince ülkemiz, siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan yeniden şekillendirilirken meslek alanlarımız üzerinden de önemli bir dönüşüm yaşandı. Kentlerin yağmalanmasından kıyı ve ormanların yapılaşmaya açılmasına, her türlü kamu hizmetinin özelleştirilmesiyle birlikte denetimin dahi taşeron firmalara bırakılmasına kadar çalıştığımız alanlar neoliberal…

Devamını Oku

TMMOB Mimarlar Odası 12 Haziran 2011 Seçimleri Raporu

ÜLKEMİZDE MİMARLIK / KENTLEŞME POLİTİKA VE UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

24 Mayıs 2011

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 

KENTLEŞME VE PLANLAMADA YETKİ KARMAŞASI

KENTLERİN KİMLİKSİZLEŞMESİ

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASININ ÖNÜNDEKİ TEHDİTLER

ULAŞIM SORUNLARI YENİ BOYUTLAR KAZANMIŞTIR

KENTLERİMİZ AFETLERE DAHA AÇIK HALE GELMİŞTİR

“KENTSEL DÖNÜŞÜM”, PLANLAMANIN REDDİ YA DA “RANTSAL DÖNÜŞÜM”…

Devamını Oku

6. Ulusal İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirisi – TMMOB Makina Mühendisleri Odası

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Gününde ve her zaman için dikkatler, ekseni insan olan çağdaş bir iş mevzuatına odaklanmalıdır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Adana Şubesi sekretaryalığında düzenlediği VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 21-23 Nisan 2011 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Konferans Salonlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongreye…

Devamını Oku

Büyük Anadolu Yürüyüşü ve Sermayenin Yeni İçerme Stratejileri – Supolitik Çalışma Grubu

Supolitik Çalışma Grubu olarak 4 yıldır su üzerine yaptığımız çeşitli çalışmalarla Konferans düzenleme, bilgi derleme, ülkenin çeşitli şehir ve yörelerinde düzenlenen etkinliklere katılım gibi onlarca faaliyetin yanı sıra 2008/Mayıs ayında oluşturulan STHP-Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun kurucu üyelerinden biri ve yürütmesinde yer alan bir bileşeni olarak toplumu bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.…

Devamını Oku

Halkın Hakları Forumu 2011 Sonuç Bildirgesi

Halkın Hakları Formu 21-23 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. Bu toplantıya memleketin dört bir yanından; gecekondu damlarından, dere yataklarından, öğrenci yurtlarından, üretim bandından, çokça da direniş çadırlarından kopup gelen bini aşkın kadın ve erkek direnişçi katıldı.

Devamını Oku

Halkın Hakları Forumu 2011 – Kadın Forumu Sonuç Bildirgesi

Eteklerinden çekiştiren şiddete, güvencesizliğe, gerici toplumsal baskıya, örgütsüzlüğe karşı hak mücadelelerinde kendine yol açmaya çalışan yeni bir öznenin oluşumuna tanıklık ediyoruz. Bu özne her gün köşe başlarında başına sıkılan kurşunla katlediliyor; evde, sokakta, işyerinde tacize, tecavüze maruz kalıyor; susturuluyor ama affetmeyerek ve unutmayarak yaşamaya devam ediyor; çalışabildiğinde güvencesiz…

Devamını Oku

Halkın Hakları Forumu 2011 – Doğanın Metalaştırılması/Yok Edilmesine Karşı Mücadele Atölyeleri Ortak Sonuç Bildirgesi

Bedenimiz ve bilincimizle bir parçası olduğumuz doğa, kapitalizmin saldırısı altında bugüne kadar görülmemiş bir yıkım yaşıyor. Kapitalizmin varoluşundan bugüne salt üretim girdisine/ hammaddeye, sadece egemen olunması gereken “kaynaklara”/kar alanlarına indirgenen ve aslında yaşamın ta kendisi olan doğal varlıklar; su, hava, toprak, ormanlar, havzalar, meralar,  biyoçeşitlilik bir bir ve…

Devamını Oku

Halkın Hakları Forumu 2011 – Sermayenin Kent Politikalarına Karşı Mücadele Atölyeleri Ortak Sonuç Bildirgesi

Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan sermaye sınıfı, kentleri kendi çıkarlarına göre yeniden biçimlendirerek sermaye birikiminin ve sömürünün en karlı alanlarından biri haline getirmektedir. Günümüzde sermayenin malileşme ve güvencesizleştirme saldırısının en olgunlaşmış biçimlerinden birisini temsil eden kent politikaları, kentsel mekânlarda yaşayan halkın toplumsal ilişkilerinde, gündelik hayatlarında, çalışma ilişkilerinde,…

Devamını Oku