2013 Yılı İş Cinayetleri Raporu – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

2013 yılında en az 1235 işçi yaşamını yitirdi… İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiğimiz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla 2013 yılında en az 1235 işçi yaşamını yitirdi… İş kazası değil, iş cinayeti… İşçi Sağlığı ve…

Devamını Oku

Ankara Tabip Odası’ndan İlkyardım Broşürü

Ankara Tabip Odası, Haziran Direnişi’ndeki polis saldırılarına dikkat çekerek tıp eğitimi almamış yurttaşlar için bir İlkyardım Broşürü hazırladı. Ankara Tabip Odası, Haziran Direnişi’nde polis şiddeti ve işkencesine dikkat çekerek “İlk Yardım İçin Pratik Bilgiler Broşürü” hazırladı. Direniş süresince 8 binin üzerinde insanın yaralandığını ve bunların büyük çoğunluğunun sokakta ya da…

Devamını Oku

TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı geliştirilmesini tarihsel önemde görmektedir. TMMOB, bu belgeyle kentlerimizin yönetiminde çağdaş anlayışla kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.…

Devamını Oku

Toplumsal Olaylarda Kullanılan Kimyasal Silahlara (Gazlara) İlişkin Bilgilendirme Broşürü

Son yıllarda ve özellikle yaşadığımız bu günlerde toplumsal olaylarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı ve biber gazı olarak bilinen değişik gazlar kullanmaktadırlar. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak daha önceden bu gazların Kullanımı ve Güvenlik Bilgi Formu (GBF) bilgilerini yetkili makamlardan istediğimiz halde tarafımıza tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. İçişleri Bakanlığına yaptığımız…

Devamını Oku

Emeğin Hakları Forumu Sonuç Bildirisi

İnsanı emek, emeği insan bilenler olarak Emeğin Hakları Forumu’nu gerçekleştirdik.

Bu Foruma grev boylarından geldik; direniş çadırlarının tozu üzerimizde. Ellerimizde pankartlarımız var; “Birlik-Mücadele-Dayanışma” türküsü dillerimizde.

İşçiler olarak bu Foruma, üretimde ve siyasette yok sayılan sınıf olma halimizi, sokakta, her daim yeniden yaparak geldik.

Devamını Oku

Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Devletin Kürt sorununda uyguladığı çözümsüzlük politikası sosyal, ekonomik, siyasal birçok sorunun ortaya çıkıp derinleşmesine neden olmuştur. Kürt sorununu çözmeyi uzun yıllar reddeden devlet, Kürt halkının demokratik taleplerini bastırmak için imha ve sindirme politikalarını ön planda tutmuştur. Özellikle “Kirli Savaş Dönemi” olarak adlandırılan 1990′lı yıllarda, 4 milyona yakın Kürt, yerinden yurdundan…

Devamını Oku

Taksim Meydanı “Projesi” Üzerine TMMOB Görüşü

12 Haziran 2011 genel seçimlerinden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın seçim programında yer alan ve açıklandığı tarihten bugüne kamuoyunda tartışılan Taksim Meydanı projesi, içeriği ve uygulanma biçimiyle şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından kabul edilemez hususlar içermektedir.

Devamını Oku

Akademiye Özgürlük Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (2 Şubat 2013)

Yaşamın  tüm  alanları  gibi  üniversiteler  de  piyasanın gereksinimleri  doğrultusunda  yeniden  düzenlemektedir. Bu  süreçte  toplumun  diğer  alanları  gibi  üniversitelerde de düşünce ve ifade  özgürlüğü engellenmekte; akademisyenlerin, öğrencilerin, üniversite emekçilerinin en temel  hakkı  olan  güvenceli  çalışma  ve  akademik/bilimsel faaliyetlerin özgürce yerine getirilmesi için gerekli koşullar sistemli biçimde ortadan kaldırılmaktadır.

Devamını Oku

“Su Kanunu Tasarısı” Taslağı Hakkında Ziraat Mühendisleri Odası Görüşü

Günümüzde küresel ölçekte uygulanmaya çalışılan su politikasının başlıca üç özelliği dikkati çekmektedir. Birincisi, havza yönetim sisteminin kurulması; ikincisi, suyun arza göre kamu eliyle değil, talep doğrultusunda sermaye eliyle yönetimi ve üçüncüsü ise suyun ve su kaynaklarının küresel serbest ticaret kapsamına alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda su ve su kaynakları kamunun elinden…

Devamını Oku

ŞPO Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi

Bu yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü`nü, tıpkı yakın geçmişte olduğu gibi, kentleşmeye ve planlama ilişkin politikaların, kuralların ve yasal düzenlemelerin değişime uğratıldığı, tartışmaların yoğunlaştığı bir gündem içinde kutluyoruz.

Devamını Oku

EMO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (Haziran 2012)

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, yaptığı ilk toplantıda, çıkarılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nın neler getireceğinin tartışılması için bir çalıştay düzenlenmesini gündemine almış, yapılan hazırlıklar sonrasında 9 Haziran 2012 Cumartesi günü Odamız toplantı salonunda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı düzenlenmiştir.

TMMOB Demokrasi Kurultayı 2012 Sonuç Bildirisi

İlki Mayıs 1998‘de toplanan TMMOB Demokrasi Kurultayı‘nın ikincisi 17 Mart 2012 tarihinde Ankara‘da başarıyla gerçekleştirilmiştir. TMMOB İKK‘larının örgütlediği ve bağlı odaların şubelerinin etkinlik alanlarındaki üyelerinin, 20 kentte 2.244 delegenin katılımıyla düzenlenen yerel kurultaylardan gelen temel başlıkların değerlendirildiği merkezi kurultaya yaklaşık 500 delege katılmıştır.

Devamını Oku