Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 3. Havalimanı Raporu

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 3. Havalimanı’nın yapılacağı bölgeyi çevre jeolojisi açısından inceleyen bir rapor hazırladı.  İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Terkos gölünün bitişiğinde belirlenen 7 bin 594 hektar büyüklüğündeki alanın jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle havalimanı inşaatına uygun olmadığı belirten Jeoloji Mühendisleri, inşaat sahasında yapılan sondajlarda, onlarca metre çamurlu killi seviye…

Devamını Oku

TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı geliştirilmesini tarihsel önemde görmektedir. TMMOB, bu belgeyle kentlerimizin yönetiminde çağdaş anlayışla kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.…

Devamını Oku

Toplumsal Olaylarda Kullanılan Kimyasal Silahlara (Gazlara) İlişkin Bilgilendirme Broşürü

Son yıllarda ve özellikle yaşadığımız bu günlerde toplumsal olaylarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı ve biber gazı olarak bilinen değişik gazlar kullanmaktadırlar. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak daha önceden bu gazların Kullanımı ve Güvenlik Bilgi Formu (GBF) bilgilerini yetkili makamlardan istediğimiz halde tarafımıza tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. İçişleri Bakanlığına yaptığımız…

Devamını Oku

TMMOB Demokrasi Kurultayı 2012 Sonuç Bildirisi

İlki Mayıs 1998‘de toplanan TMMOB Demokrasi Kurultayı‘nın ikincisi 17 Mart 2012 tarihinde Ankara‘da başarıyla gerçekleştirilmiştir. TMMOB İKK‘larının örgütlediği ve bağlı odaların şubelerinin etkinlik alanlarındaki üyelerinin, 20 kentte 2.244 delegenin katılımıyla düzenlenen yerel kurultaylardan gelen temel başlıkların değerlendirildiği merkezi kurultaya yaklaşık 500 delege katılmıştır.

Devamını Oku

TMMOB ve MMO’nun Hazırladığı KHK Raporları

TMMOB tarafından Kasım 2011’de hazırlanan “AKP’nin KHK’leri ve TMMOB” kitabı için tıklayın.                   TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın “3046 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” Uyarınca Yayımlanan 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri…

Devamını Oku

648 Sayılı “Kanun Hükmünde Kararname” Değerlendirmesi – Şehir Plancıları Odası

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın Kurulması ve Kararnameler Süreci

Ülkemizde üst ölçekli planlama yetkisini kullanan bakanlıklar arasında var olan tartışmalar uzunca bir süredir gündem oluşturmaktadır. Özellikle koalisyon hükümetleri döneminde bakanlıklar arasında genelgeler yoluyla kavgaya dönüşen bu süreçten duyulan rahatsızlık çözüm arayışlarını gündeme taşımış, sorunun varlığı ve çözüm önerileri, AKP İktidarı döneminde Bayındırlık…

Devamını Oku

4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 02-03 Haziran 2011 tarihlerinde İzmir‘ de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Madencilik sektöründe karşılaşılan çevresel sorunların irdelenmesi,  konu ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin tartışılması, olumlu örneklerin tanıtılması, araştırmacıları, işletmecileri bir araya getirerek iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla …

Devamını Oku

Mesleğimiz, Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı Raporu – TMMOB

SUNUŞ Türkiye önemli bir tarihsel süreçten geçiyor. 8,5 yıllık AKP İktidarı süresince ülkemiz, siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan yeniden şekillendirilirken meslek alanlarımız üzerinden de önemli bir dönüşüm yaşandı. Kentlerin yağmalanmasından kıyı ve ormanların yapılaşmaya açılmasına, her türlü kamu hizmetinin özelleştirilmesiyle birlikte denetimin dahi taşeron firmalara bırakılmasına kadar çalıştığımız alanlar neoliberal…

Devamını Oku

TMMOB Mimarlar Odası 12 Haziran 2011 Seçimleri Raporu

ÜLKEMİZDE MİMARLIK / KENTLEŞME POLİTİKA VE UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

24 Mayıs 2011

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 

KENTLEŞME VE PLANLAMADA YETKİ KARMAŞASI

KENTLERİN KİMLİKSİZLEŞMESİ

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASININ ÖNÜNDEKİ TEHDİTLER

ULAŞIM SORUNLARI YENİ BOYUTLAR KAZANMIŞTIR

KENTLERİMİZ AFETLERE DAHA AÇIK HALE GELMİŞTİR

“KENTSEL DÖNÜŞÜM”, PLANLAMANIN REDDİ YA DA “RANTSAL DÖNÜŞÜM”…

Devamını Oku

6. Ulusal İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirisi – TMMOB Makina Mühendisleri Odası

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Gününde ve her zaman için dikkatler, ekseni insan olan çağdaş bir iş mevzuatına odaklanmalıdır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Adana Şubesi sekretaryalığında düzenlediği VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 21-23 Nisan 2011 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Konferans Salonlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongreye…

Devamını Oku

Halkın Hakları Forumu 2011 Sonuç Bildirgesi

Halkın Hakları Formu 21-23 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. Bu toplantıya memleketin dört bir yanından; gecekondu damlarından, dere yataklarından, öğrenci yurtlarından, üretim bandından, çokça da direniş çadırlarından kopup gelen bini aşkın kadın ve erkek direnişçi katıldı.

Devamını Oku