Büyükçekmece Belediyesi saldırdı, kadın mühendisler dayanışmayı büyüttü: “Büşra Kaleli yalnız değil”

İstanbul’da CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde “erkek plancı alacağız” denilerek işten çıkarılan şehir plancısı Büşra Kaleli için belediye önünde buluşan kadınlara özel güvenlik saldırdı, engellemelere rağmen kadınlar basın açıklamasını gerçekleştirdi İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin taşeron şirketi Master Gayrımenkul ve Şehircilik Hizmetleri‘nden kadın olduğu için işten çıkarılan şehir plancısı Büşra Kaleli için TMMOB İstanbul…

Devamını Oku

TMMOB Devrimci Demokrat Platform: “DDP, TMMOB’de demokratik kanalların açılmasını ve kadınların eşit temsiliyetini ister!”

Cumhuriyetin ilanından günümüze, kadının toplum içinde ikincil konumu sürmekle birlikte her dönemin kadına bakışı ve politikaları bir takım farklılıkları da barındırıyor. AKP’nin kuruculuğunu yapmaya soyunduğu neoliberal düzende ise kadın politikaları dinci gericilikle donanarak kadını sadece aile içinde tanımlayan, çocuk, eş ve ebeveyn bakımını toplumsallıktan ayırarak kadına yükleyen ve kadını ancak…

Devamını Oku

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “Kadın arkadaşlarımız ile dayanışma içindeyiz”

Kadın çalışmasının ilke, eğilim ve kararları elbette ki kadınlara aittir . Bu anlamda kadınların iradesini göz ardı ederek bu çalışmanın ilerlemesini beklemek mümkün değildir. Kurultaylar ve kadın çalışması, kadınlara, erkeklerce sunulan bir bağış değil, tüm emek ve meslek örgütlerinde olduğu gibi, verilen mücadelenin sonucu elde edilen bir haktır. TMMOB‘li kadınlar…

Devamını Oku

Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “Hedef gösterilen kadın üyelerin yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağız”

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda, TMMOB erkek yönetim kurulu üyelerinin protokol olarak yer alması ve açılış konuşması yapmasını kadın delegelerin protesto etmesi ve yaşanan gerginlikler üzerine TMMOB Yürütme Kurulu, TMMOB resmi twitter hesabından ve web sayfasından bir açıklama yayınlanmıştır. Yapılan açıklamada, tepkilerini ve protesto hakkını…

Devamını Oku

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “TMMOB Yürütme Kurulu’nun yaptığı açıklamanın kaldırılarak konuyla ilgili tüm kadınlardan özür dilenmesini talep ediyoruz”

4. TMMOB Kadın Kurultay’ında yaşanan protesto eylemine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklama, ne içeriğiyle ne de tarzıyla kamuoyunu bilgilendirme ve TMMOB örgütlülüğünü güçlendirme amacı taşımamaktadır. Her yıl yapılan ve her yıl açılış konuşmasında kadınların itirazlarına rağmen konuşma yapmakta ısrar eden Mehmet Soğancı, bu yılki Kadın Kurultayı’nda da şaşırtmadı.…

Devamını Oku

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi: “Demokratik bir hak olan protesto etme hakkını kullanan kadın arkadaşlarımız üzerinden karalayıcı bir üslupla devam eden yazışmalar, açıklamalar üzüntü vericidir”

TMMOB 4. Kadın Kurultayında yaşanan ve gerek TMMOB düzleminde gerekse muhalefet güçleri nazarında demokratik bir hak olan protesto etme hakkını kullanan kadın arkadaşlarımız üzerinden karalayıcı bir üslupla devam eden yazışmalar, açıklamalar üzüntü vericidir. TMMOB Yürütme Kurulu imzalı açıklamadaki birçok ifadeyi kabul etmemiz söz konusu olamaz. Birliğimizin en yetkili organının bu…

Devamını Oku

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi: “Hedef gösterilen ve marjinalleştirilmeye çalışılan Kurultay Delegesi arkadaşlarımızın yanındayız”

Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, gerici dalganın gün geçtikçe yükseldiği, bu dalgadan en fazla yarayı alan Kadınların tacize, tecavüze uğradığı, çökmüş adalet sistemimizle katillerin ve tecavüzcülerin cezasız kaldığı ya da hiç ceza almadığı bir dönemde örgütümüz TMMOB, 4. Kadın Kurultayını İzmir’de gerçekleştirdi. Örgütümüz TMMOB tarafından ilki 2009 yılında gerçekleştirilen Kadın…

Devamını Oku

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi: “TMMOB 4. Kadın Kurultayı hakkında TMMOB Yürütme Kurulu imzalı açıklamayı kınıyoruz”

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 4.TMMOB Kadın Kurultayı açılışında, en temel insan haklarından biri olan protesto hakkını kullanan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadın arkadaşlarımıza karşı TMMOB Yürütme Kurulu’nun TMMOB meslek örgütünün iradesini yansıtmadığını düşündüğümüz antidemokratik tavrını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Kurultay esnasında ve sonraki süreçte yaşanan bu…

Devamını Oku

Şehir Plancıları Ankara Şubesi: “TMMOB Yürütme Kurulu’nu kınıyoruz”

TMMOB Yürütme Kurulu, ‘Tmmob’ye Karşı Yürütülen Karalama Kampanyası’ başlıklı açıklama ile TMMOB’un demokratik yapısını karalamıştır. Bilindiği üzere, 14-15 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda, kurultaya katılan kadınların bir kısmı, açılış konuşmasının bir erkek tarafından yapılması ve protokolün TMMOB’un erkek yöneticileri tarafından doldurulması gibi konulardaki özgül, politik kararları ile…

Devamını Oku

Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi: “Kadın arkadaşlarımızın yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiriz”

Bu yıl 4.sü İzmir‘de gerçekleştirilen TMMOB Kadın Kurultayı açılışında yaşanan protesto eylemine karşı TMMOB Yürütme Kurulunun takındığı tavır ve ardından yapılan açıklamalarla isimlerin hedef gösterilerek suçlanması, eşitlik, özgürlük ve adaletten yana demokrasi kültürüyle yoğrulmuş bir TMMOB kültürüne aykırı düşmektedir ve şubemiz tarafından da kabul edilebilir değildir. Protesto demokratik bir haktır…

Devamını Oku

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “Hedef gösterilen ve marjinalleştirilmeye çalışılan kadın arkadaşlarımızın yanında olacağımızı bildirmek isteriz”

Gericiliğin gittikçe yükseldiği, kadınların evlerinde devlet eliyle katledildiği, öldürülen kadınların bedeninin çırılçıplak teşhir edildiği, kadın katillerinin/tecavüzcülerinin cezasız kaldığı ya da indirimler aldığı, çalışma yaşamında emek sömürüsünün derinleştiği, kadınların sokakta varoluşunun sorgulandığı, “makbul kadın” olmanın gerekliliğinin her gün mevcut iktidar tarafından dillendirildiği bugünlerde, kadınların öz örgütlülüğü tartışılamaz bir önemdedir. 2009’dan bugüne…

Devamını Oku

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “Hedef gösterilen kadın arkadaşlarımızın yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiriz”

14-15 Kasım tarihlerinde İzmir‘de düzenlenen TMMOB 4. Kadın Kurultayı açılışında yaşanan protesto eylemine karşı TMMOB Yürütme Kurulu’nun takınmış olduğu tavır, kurultayda yaşananlara dair TMMOB Yönetim Kurulu adına kaleme alınmış metnin dili ve metinde TMMOB’li kadın arkadaşlarımızın açıkça hedef gösterilmesi Şubemiz açısından kabul edilebilir bir tutum değildir. TMMOB`nin emekten, demokrasiden; eşitlikten…

Devamını Oku

Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu: “Yasta değil, isyandayız!”

Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, şiddet görüyor, taciz ediliyor! Özgecan Aslan, 20 yaşında, okuyan, yaşayan, sokağa çıkan, toplu taşıma araçlarıyla ulaşım hakkını kullanan genç bir kadın, okulundan evine gitmek için bindiği minibüste katledildi. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada ve ataerkiye yandaş basın yayın organlarında, Özgecan`ın ölümüyle ilgili…

Devamını Oku

TMMOB Kadın Çalışma Grubu: “Kadına yönelik şiddete hayır!”

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo Diktatörlüğü’ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz edilerek öldürülmelerinin tarihidir. Bu olayın ardından tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiş, 1981 yılında da Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün…

Devamını Oku

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’Lİ KADINLAR: “Susmak onaylamaktır, barışın tarafıyız”

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’li kadınlar olarak birçok kez barış için bir araya gelerek, savaş çığırtkanlığına, savaşa, şiddeti körükleyen açıklamalara ve baskılara karşı sesimizi yükselttik. Her zaman savaşın eril şiddeti meşrulaştırdığına dikkat çekerek, “Barış istiyoruz!” dedik, “hakların kısıtlanmasına, kadına karşı şiddete tahammülümüz yok” dedik. Savaşa ve şiddete; çeşitli gerekçelerle hakların…

Devamını Oku