Kapalı kapılar ardında kıdem tazminatına ‘ayar’ planı

Kıdem tazminatını gasp eden fon düzenlemesi Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un ‘olgunlaşma aşamasında’ dediği tasarıgizli kapaklı hazırlanıyor. Tasarının içeriği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Tasarının özünde patronların kıdem tazminatı sorumluluğunu kurulması planlanan ‘kıdem tazminatı fonu’na devredilmesi ve patronların işten çıkarma konusunda elinin rahatlatılması var.

Çalışanların kıdem tazminatlarını fona devreden düzenleme 29 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Tarasıyla ilgili resmi hiç bir bilgi paylaşılmazken Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş kıdem tazminatıyla ilgili tasarının ‘olgunlaşma aşamasında’ olduğunu söylemekle yetindi, tasarının içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Tasarı kapalı kapılar ardında hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı açıklamalar mevcut düzenlemenin kıdem tazminatını aşındıracağını gösteriyor. Kıdem tazminatı düzenlemesinin içeriği hakkında basına yansıyan bilgilere daha yakından bakalım:

Kıdem fona devredilecek
Düzenleme hakkındaki en net bilgi kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda. İşçilerin iş güvencesi olan kıdem tazminatı patronların sorumluluğundan fona geçerse patronların işten çıkarma hamleleri kolaylaşacak.

Kıdem günü düşürülmek isteniyor
Basına yansıyan haberlerde, yıllık bir brüt maaş olarak olarak uygulanan kıdem tazminatının düzenlemeyle birlikte 15 günlük ücrete dönüştürülmesi ya da 15 gün patronlar, 15 gün devlet katkısı şeklinde hayata geçebileceği belirtiliyor. Tasarı hakkındaki diğer bilgi ise kıdemin her yıl ayrı hesaplanması değişikliği oldu. Mevcut sistemde tazminat hesaplanırken son yılın ücreti esas alınıyor. Eğer bu değişiklik yapılırsa kıdem tazminatı fon sisteminde enflasyon yok sayılarak her yıl ayrı ayrı hesaplanacak ve tazminat düşürülmüş olacak.

Kıdem tazminatı için 15 yıl beklenecek
Tasarı için iddia edilen diğer bilgi de kıdem tazminatına süre sınırının getirilmesi. Mevcut kıdem tazminatı sisteminde haksız fesih olmaksızın işten atılan işçinin hemen alabildiği kıdem tazminatı, yeni düzenlemeyle belli bir yıla kadar alınamayacak. Düzenlemenin bu süreyi en az 5, en çok 15 yıl olarak öngördüğü konuşuluyor. Bu durumda bugün 1 yıllık çalışmadan sonra kıdem tazminatını kayıpsız olarak hemen alan bir işçi, yeni sistemle aynı ödeme için 15 yıl bekleyebilecek. Çalışanlar sadece, evlilik, askere gitme gibi istisnai durumlarda tazminatını kayıpsız ve hemen alabilecek.

Tazminat miktarının azaltılması planlanıyor
Mevcut yasada, mühendislik asgari ücreti olan 3500 TL brüt maaşla çalışan ve her yıl 500 TL zam alan bir mühendisin 5 yıl sonunda 6000 TL ücret alırken işten çıkarılması durumunda kıdemi 6000TL üzeriden hesaplanıyor. Yani mevcut sistemde 6000TL*5 yani 30 bin TL olarak hesaplanıyor. Kıdemi fona devreden sistemde olduğu söylenen diğer değişiklik de kıdem tazminatının her yıl için o yılın brüt maaşı üzerinden hesap edilecek olması. Bu durumda aynı şartlarda çalışan bir mühendis 5 yılın ardından işten çıkarılırsa 22 bin 500 TL olacak. Tabi bu hesap kıdemin yıllık bir brüt maaş olması durumunda geçerli. AKP iktidarının kıdem tazminatını fona devretme adına yaptığı 2013 yılındaki ilk girişimde kıdem tazminatının yıllık 10-15 günlük brüt maaşa çevrilmesi planlanmıştı.

Müezzinoğlu ne diyor?
Kıdem tazminatı düzenlemesini “İşçiler kıdem tazminatı alamıyor” diyerek meşrulaştırmaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, patronların fona para yatırması nasıl sağlanacak sorusuna “Kamu denetleyecek işte” demekle yetindi. Mevcut düzenleme kıdem tazminatı alma garantisi getirmiyor, kıdem tazminatının değerini düşürüyor, alınma şartlarını zorlaştırıyor.
Mevcut halde işverenlerin işçilerin kıdem tazminatlarını gasp etmesine müdahale etmeyen Müezzinoğlu ve AKP iktidarı, bu sorunu kullanarak propaganda yapıyor. AKP çözüm olarak işverenler üzerinden kıdem tazminatı yükünü alıyor, çalışanların iş güvencesini kaldırmış oluyor.

DİSK: Kıdem tazminatı hakkımızı koruyacağız!
kıdem tazminatı gündemiyle ilgili açıklama yapan DİSK, iktidarın kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürmeye çalıştığını, tazminatın fona devrinin kıdem tazminatını yok etmek anlamına geldiğini belirtti. DİSK açıklamasında ‘Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacaktır. Bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen patron yarın kıdem tazminatı fonuna prim ödemeyecek ve işçi yine kıdem tazminatından mahrum kalacaktır’ dedi. DİSK kıdem gaspına karşı mücadele çağrısı yaparak ‘Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal güçlerin en öncelikli konusu olmak durumundadır. Tüm sendikaları bu konuda net ve kararlı tutum almaya çağırıyoruz. DİSK olarak tüm örgütlü gücümüzle kıdem tazminatı hakkımızı korumak için seferber olacağımızı ilan ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr