Kadın Kurultayı kapandı: ‘TMMOB’de erkek egemenliği son bulsun’

TMMOB 4. Kadın Kurultayı, TMMOB’de erkek egemenliğinin son bulması, kadınların örgütlü mekanizmalarının demokratik bir biçimde yeniden kurulması ve kadın mücadelesini büyütme taleplerinin açığa çıkardığa dinamiklerle kapandı.

Kadın mühendis, mimar, şehir plancıları TMMOB 4. Kadın Kurultayı için 14-15 Kasım’da İzmir’de buluştu. Dört yüzü aşkın kadın üyenin bir araya geldiği Kurultay’da TMMOB’de erkek egemenliğine karşı kadınların örgütlü mekanizmalarını demokratik biçimde yeniden kurma ve TMMOB’de kadın mücadelesiyle yenilenecek çalışma döneminin adımları atıldı.

1. Gün
TMMOB’li kadınlar ilk gün, kurultay başlamadan önce, kadınlara hakaret ederek saldıran, tehdit eden TMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci Başkanı Züber Akgöl’ün salonda bulunmasına karşı salondan çıkmasını talep etti. Züber Akgöl’ün oturmaya devam etmesi, TMMOB Yönetim Kurulu’ndaki erkek üyelerin pek çoğunun salonda yer alması kadınların protestolarını başlattı. TMMOB’li kadınlar tepkilerini Kurultay’a katılan tüm kadın üyelere anlatmaya çalışarak sürdürdü.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla TMMOB’li kadınlar protestolarına tekrar başladı. Mehmet Soğancı’nın kürsüde sesini yükselterek protesto eden kadınlara karşı sarf ettiği cümleler tepkilerin artmasına neden oldu. Soğancı planladığı konuşmasını yapamadan kürsüden ayrıldı. Kurultaya ara verildi. Erkek üyeler salondan ayrıldı.

Katliamlara karşı basın açıklaması
Diyarbakır ve Suruç katliamlarıyla başlayan AKP’nin kanlı programının Ankara’da , 10 Ekim’de yüz canımızı daha bizden alması, savaş, linç ve katliamların barış ve demokrasi isteyenlere karşı sürdürülmesine karşı mücadele etme çağrısı için kurultaya katılan TMMOB’li kadınlar basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması kurultayın yapıldığı İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde yapıldı.

Aranın ardından kurultay Prof. Dr Ayşegül Yaraman’ın sunuşuyla devam etti. Yaraman, açılışta yapılan protestolardan duyduğu memnuniyetten bahsederek sözlerine başladı. Ayşegül Yaraman konuşmasını toplumsal cinsiyet ve kadın mücadelesi içeriği ile sürdürdü.

kadın kurultayıkadın kurultayı 1

Yerel çalıştay sunuşları
İllerde yapılan yerel çalıştaylarda alınan kararlar, oluşturulan sonuç metinleri kısa sunuşlar halinde kurultay delegeleriyle paylaşıldı.

Serbest kürsü: ‘Artık yeter, mücadelemizi güçlü bir şekilde yaratalım’
Serbest kürsüde kurultay konu başlıkları kapsamında pek çok kadın konuştu. Kürsüde ağırlıklı gündem TMMOB’de kadın örgütlenmesi oldu. 1. Kadın Kurultayı’ndan bugüne alınan pek çok kararın hayata geçmemesi, kadın kurultayları ve mücadelesi sonucu kurulan TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun TMMOB’nin erkek egemen yapısıyla hareket etmesi, demokratik işlememesi kürsüye çıkan pek çok kadın üyenin verdiği örneklerle dile getirildi. Bu örneklerin ve uygulamaların son bulması için birlikte olma ve kadın mücadelesine sahip çıkma çağrıları yapıldı.

kadın kurultayı 2

2. Gün
İkinci gün Mersin İKK Kadın Çalışma grubunun kısa film gösterimiyle başladı. Kadın mühendislerin, mimarların, plancıların çalışma yaşamında yaşadığı sorunları bir peyzaj mimari kadının hikayesiyle konu eden filmden sonra Adana İKK Kadın Komisyonu’nun anket sunumu ve İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu’nun yerel çalıştayda kullandıkları sistem sunuşuyla devam etti.

TMMOB düşmanı bir odak ve bir grup provokatör=TMMOB’li kadınlar
Programda yerel çalıştaylarda alınan kararların önergeler şeklinde görüşülmesi kısmına gelindiğinde 20 kadın delegenin verdiği önerge büyük tartışmalara yol açtı. Önergede kurultayın ilk günü TMMOB’deki erkek egemen yapının değişmesi için bu yapıyı temsil eden erkek yönetim kurulu üyelerini protesto edenler TMMOB düşmanı olarak gösterildi. Önerge aleyhinde yapılan tüm konuşmalar kurultaya katılan bir çok kadının alkışlarıyla sahiplenildi. TMMOB’ye ve mücadelesine sahip çıkan, bu mücadeleyi ileri taşımak için kadın mücadelesinde ısrar ve inat eden kadınların çirkin ve ağır ithamlarla TMMOB düşmanı olarak gösterilmesine karşı tepkilerin artarak devam etmesiyle önerge sahipleri önergelerini geri çekmek zorunda kaldı. Önerge sahiplerinin yeni bir önerge hazırlığı olacağının duyurulmasının ardından kurultaya ara verildi.

Aradan sonra yerel kurultaylardan gelen önergelerin görüşülmesine devam edildi.kadın kurultayı 3

Eşbaşkanlık önergesi kabul edildi
Eşbaşkanlık önergesi kurultayda kabul edilerek kararlar arasında yer aldı. Alınan kararla TMMOB’de yönetim kurulu, kadın ve erkek başkanın seçileceği yeni yapıyla oluşturulacak.

Yeni bir önergeyle yine bir ayrıştırma, ötekileştirme
Tepkilere yol açan önergenin geri çekilmesiyle konuyla ilgili yeni bir önerge hazırlandı. Önerge kadın kurultayının açılışında yaşananların basında yanlış ifadelerle haberleştirildiği, bunlar arasında yer alan ‘Mehmet Soğancı’nın konuşmasını yapamadığı, erkek yönetim kurulu üyelerinin salonu terketmeleri, Züber Akgöl’ün fiziksel taciz uygulaması ve kürsü işgali’ ifadelerinin tekzip edilmesini içeren bir metinle kurultay delegelerine sunuldu. Tekzibin ilgili kişilerce yapılabileceğini savunan, bu önergenin kurultay kararına dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek önerge aleyhinde söz alan kadınlar asıl tekzip edilmesi gerekenin kurultayın ilk günü, akşam, TMMOB’nin resmi twitter hesabıyla paylaşılan TMMOB’li kadınlara yönelik saldırı içeren tweetler olduğunu ifade etti.

kadın kurultayı 4

TMMOB resmi hesabından atılan tweetler silinsin, tekzip edilsin
Basında çıkan haberlerdeki bazı ifadelerin tekzip edilmesi önergesi sırasında TMMOB’nin resmi twitter hesabından atılan tweetlere gösterilen tepkiler bir önerge ile divana sunuldu. Tweetlerin TMMOB’nin resmi hesabından kaldırılması ve tekzip edilmesi talebini içeren önerge tartışmaya açıldı. Önergenin lehine görüş bildiren genç bir kadın delegenin Mehmet Soğancı’nın açılış protestolarındaki tutumunu eleştirmesiyle konuşması engellenmek istendi. Bu engellenmenin demokratik olmadığını, müdahale edilemeyeceğini söyleyen TMMOB’li bir kadın üyenin üzerine yürünmesi Kurultay’ın fiilen bitmesine neden oldu. Kurultay sonuç bildirgesi yazılmadan kapandı.kadın kurultayı 5

4. Kadın Kurultayı TMMOB’li kadınların sorunlarına gerçeklerle dokundu
TMMOB’deki erkek egemen yapıya karşı protestolarla başlayan 4. Kadın Kurutayı bu başlangıçla, kadın çalışmalarının önündeki engellerin, alınan kararların hayata geçirilemeyişinin ve bu sebeplerle kadın mühendislerin, mimarların, plancıların sorunlarına temas edecek bir örgütlülüğün yaratılmadığı gerçeğini açığa çıkardı.

Kurultay’da sıklıkla tartışma yaşandı. Zaman zaman sesler ve gerilimler yükseldi. Kurultay programı tamamlanamasa da kurultaya katılan pek çok kadın ilk gün yaşanan protestonun ardından ortaklaştı, biraraya geldi, aralarda kadınların birliği ve mücadelesini anlamaya dönük sohbetler yapıldı.

AKP karanlığına karşı demokratik TMMOB, TMMOB’de kadın örgütlülüğü
TMMOB’li kadınlar 4. kurultaylarında AKP’nin katliam dolu karanlığına karşı, AKP’yi yıkacak bir mücadele yaratmak için önce kendi örgütleri TMMOB’de demokratik bir yenilenmenin ve TMMOB’de kadın örgütlülüğünün demokratik biçimde kurumsallaşması gerektiğini gösterdi. 4. Kadın Kurultay’ının sonuç metni yazılamamış olsa da kurultayın açığa çıkardığı dinamik sonuç metninin kendisi oldu.kadın kurultayı 6

politeknik.org.tr