Jeoloji Mühendisleri Odası’nın ihraç kararına karşı dava açan Alp Gürkan’a ret

Soma Holding patronu Alp Gürkan’ın kendisini meslek odasından ihraç eden Jeoloji Mühendisleri Odası’na açtığı dava reddedildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma Eynez Kapalı Ocak Kömür İşletmesi’nde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği maden katliamının sorumlularından Soma Holding patronu Alp Gürkan’ı 15 Mayıs 2015’te üyelikten ihraç etti. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın (JMO) ihraç kararına karşı dava açan Alp Gürkan’ın davasını Ankara 3. İdare Mahkemesi reddetti.

Mahkeme kararında ‘’13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebebiyet veren bir olayda, bu maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan davacının, olayın vahameti karşısında davalı idarece durumun değerlendirilerek meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zan)ret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.’’ ifadelerini kullandı.

JMO: “ALP GÜRKAN ODA ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ”
‘Meslek ahlakını yok sayan mühendis olamaz!’
Konuyla ilgili Politeknik’e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası YK üyesi Malik Bakır, şöyle konuştu:

‘Soma Holding karı için, üretim zorlamasıyla sözleşmesinin dışına çıkan, teknik verileri bir kenara bırakarak çalışanlarının sağlığını, çalışma ortamının güvenliğini hiçe sayan Alp Gürkan, meslek ahlakına uygun davranmadığı gerekçesiyle üyelikten ihraç edildi. Aralarında meslektaşlarımızın da olduğu 301 işçinin katliamına yol açan ancak kendisinde hiçbir sorumluluk hissetmeyen Gürkan bu karara dava açtı ama mahkeme Gürkan’ı reddetti. Böyle bir dönemde yargı kararıyla bunun onaylanması önemli. Mühendisler olarak sorumluluklarımız var, değerlerimiz var. Meslek ahlakını yok sayan mühendis olamaz. Meslek ahlakımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gürkan artık bir mühendis değil.’

6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 33. Maddesi gereği mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları, mesleklerini yapabilmeleri için odaya kaydolmak ve üyeliği sürdürmek zorunda. Mahkemenin ret kararıyla birlikte Alp Gürkan’ın mühendislik unvanının geri alınması mahkemece onaylanmış oldu.

Katliamın ‘asıl’ sorumlusu
JMO, Soma’da 5’i mühendis 301 işçiyi katleden Soma Holding patronu Alp Gürkan’ı; bilime ve meslek ilkelerine aykırı biçimde davranmak, kişisel çıkar sağlamak adına eksik ve kusurları gidermeyerek “asli kusurlu” olarak faciaya sebep olmak, meslek ahlakını yok saymak suçlarından dolayı oda üyeliğinden ihraç etmişti. JMO, Alp Gürkan’a “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 26. maddesinin 1. fıkrasının d bendi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği`nin 10. maddesi” uyarınca meslek odasından ihraç kararı vermişti.

politeknik.org.tr