İstanbul Çevre Sorunları Raporu açıklandı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı İstanbul`un Çevre Sorunları Raporunu basın toplantısıyla açıkladı.

ÇMO İstanbul Şubesi’nin yaptığı açıklama şöyle;

İstanbul Şube Başkanımız Emine Girgin, “İstanbul‘un Çevre Sorunları Raporu” nu basın toplantımıza katılan basın yayın kuruluşlarına sundu. Raporun ana başlıkları ; 3. havalimanı projesi, kanal istanbul, su havzalarının durumu / kuraklık tehlikesi ve çözüm olarak sunulan melen projesi.

ÇMO İstanbul Şubesi olarak 01 Haziran 2014 tarihinde 3. Havalimanı Proje Alanına yaptığımız teknik gezinin gözlemleri aktaran Emine Girgin yaptığı açıklamada ” 7650 ha proje alanı ile İstanbul üzerinde en büyük tehdit olan , 6.173 ha orman alanı, toplam 2.5 milyon ağaç kesilecek olan Projenin sahası Terkos Havzası ekolojik koridorundadır. Ekolojik koridor içerisinde ormansızlaşma ve göletlerin yok olması, doğal alanların kesintiye uğraması tehlikeleri yaratmaktadır. İstanbul suyunun önemli bir kısmını sağlayan Terkos Gölü proje ile yok olma tehlikesi altındadır. Tatlı su muhtevası olan ve yer üstü su kaynağı olarak adlandırılabilecek bu kaynaklar yok edilmektedir. ” dedi.

Kanalİstanbul Projesine de değinen Emine Girgin proje hakkında ,Marmara Denizi ve tüm Marmara Bölgesi, Terkos Gölü, Sazlıdere Barajı ve Küçükçekmece Gölü tehdit altında, kesintisiz orman alanları ve yaban hayatın yok olacağı, hafriyat ve nakliye sırasında emisyonlar hava kalitesini olumsuz etkileyecek , yapılaşma ve nüfus artışı ve deprem riski taşıdığını belirtti.

İstanbul‘u bekleyen kuraklık tehlikesi hakkında ise İstanbul‘un su havzalarının ve barajların güncel doluluk durumları hakkında bilgilendirme yaparak 27 Nisan 2014 tarihinde Melen Havzasında yapılan Teknik Gezi sonucunda edililen bilgiler paylaşıldı. Melen havzası hakkında Emine Girgin “İlk etapta Melen‘den İstanbul‘a günde 720.000m3 su getirilmesi planlanmıştır. Ancak yaz aylarında Melen‘de günlük su miktarının 50.000m3‘e kadar düşmektedir. Melen için ne kadar büyük yatırımlar yapılırsa yapılsın, İstanbul‘a iletilebilecek su ve Melen barajında tutulacak su miktarı Melen‘in kapasitesi ile sınırlıdır. ” dedi.

Melen havzasındaki kirlenmeye dikkat çeken Girgin, “Nüfus yoğunluğu, sanayiden kaynaklanan kirletici unsurlar ve maden ocakları da havzayı tehdit etmektedir. Evsel atıksular ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular araziye veya belediye kanalları vasıtasıyle Melen‘i besleyen derelere ve Melen Çayı‘na deşarj edilmektedir. Melen Çayı boyunca iki adet vahşi çöp depolama alanı bulunmaktadır. Çöp depolama alanlarından birisi 3 yıl kadar önce İSKİ tarafından üzeri kapatılarak terk edilmiştir. Diğer depolama sahasında ise vahşi depolama işlemine devam edilmektedir. Her iki depolama alanından özellikle yağmurlu havalardaki çöp süzüntü suyunun Melen Çayı‘na karışması söz konusudur.” dedi.

Projenin bilimsel olarak sorunları olduğu söyleyen Girgin, “İstanbul‘da %30‘ları bulan su kayıpları söz konusudur. Bu kayıp miktarı da Melen‘den elde edilmesi planlanan su miktarına karşılık gelmektedir. Bilimsel ve teknik yönden geçer bir proje değildir. Melen‘deki kirlenmenin engellenmesine yönelik olarak; yasal mevzuat uygulanmamaktadır . Maliyet olarak 1 milyarlık proje olarak sunulmuş, bugün itibarıyla 4 milyar maliyeti bulan oldukça pahalı bir proje haline gelmiştir. İstanbul‘un havzalarını korumak yerine; türlü faaliyet ve projelerle yok edip, İstanbul dışındaki bir bölgeden su getirmek pahalı bir yöntemdir ve bunun faturası suyun en pahalı şehir olduğu İstanbul halkı tarafından ödenmektedir. Havzalar arası su transferi suyun getirildiği bölgenin ekolojik dengesini yok edip su varlıklarının yok olması ile sonuçlanacaktır. ” dedi.

ÇMO İstanbul Şubesi’nin hazırladığı çevre sorunları raporu için tıklayınız; İstanbul Çevre Sorunları Raporu

politeknik.org.tr