İş güvencemiz, özgürlüğümüz, geleceğimiz için 1 Mayıs’ta meydanlara! – Politeknik

Mücadelenin, birliğin, dayanışmanın, emeğin günü, bizim günümüz 1 Mayıs yaklaşıyor.

Bir yanda tek adamın karar verdiği, OHAL’de şapkadan çıkan baskın seçim, diğer yanda özgürlük, eşitlik, barış, demokrasi isteyen, insanca bir yaşam için ses çıkarmayı hiç bırakmayan, umudunu kaybetmeyen milyonlar.

İş güvencemiz, özgürlüğümüz, yaşamımız için itirazlarımızı birleştirme zamanı çoktan geldi. Ekonomik krizle derinleşen düşük ücretler, çalışma yaşamındaki hak gaspları, işsizliğin her geçen gün büyüyen bir tehlike olması, savaşla baskı altına alınan yaşamlarımız ve bu durumun sürekliliğinden başka hiçbir şey vaad edemeyecek olan tek adam rejimi.

OHAL’de baskın seçim de olsa yaşamlarımıza, ülkemize, özgürlüğümüze sahip çıkacağız.

Tek adam rejimine itirazımız var.

Emeğimizi değersizleştirenlere itirazımız var.

Düşük ücretlere, uzayan mesailere, işsizliğe itirazımız var.

Çalışma yaşamlarımızda maruz bırakıldığımız cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalara, mobbinge itirazımız var.

Kentimizin, doğamızın tahrip edilmesine itirazımız var.

Kamusal üretim alanlarımızın özelleştirilmesine, yaşamımızı tehdit eden enerji projelerine itirazımız var.

Bilimi yok etmeye çalışanlara itirazımız var.

Mühendislerin, mimarların, plancıların tüm itirazları, mücadelesi, talepleri 1 Mayıs meydanlarında olacak.

Özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasi için 1 Mayıs’ta meydanlarda buluşalım!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın ülkeyi yeniden inşa edecek bilgimiz ve emeğimiz!

Politeknik