İnşaat Mühendisleri Odası: “İş cinayetleri zincirine bir halke daha eklendi”

Gün geçmiyor ki bir yeni bir iş kazası haberi gelmesin. Bu sefer kara haber İzmir`den geldi. İzmir-Çanakkale Otoyolu Koyundere Mevkii`ndeki yapımı devam eden viyadük inşaatında beton dökülmesi sırasında kalıp iskelesinin yıkıldığı, dört işçinin hayatını kaybettiği, çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.

Ağustos ayına İzmir`den gelen iş kazası haberi ile başladık ancak hemen belirtmeliyiz ki, ağırlıkla inşaat ve tarım işkolunda Temmuz ayı içerisinde meydana gelen iş kazalarında 166 işçimizi iş cinayetlerine “kurban” verdik. 166 işçimizle beraber 2015 yılı içerisinde iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerimizin sayısı 960`a ulaştı.

İzmir`de meydana gelen iş kazası, neden olduğu acıyla birlikte bir başka tartışmayı hatırlamamıza yol açtı. Bilindiği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ahşap, Çelik ve Alüminyum Alaşım Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliği” 19 Eylül 2014 tarihinde yayımlandı ve 1 Temmuz 2015`te yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ çıkarılmadan önce Bakanlık Odamızdan görüş istemiş, Odamız hareketli, motorlu iş iskelesi ile kalıp iskelesinin Tebliğe dahil edilmesi gerektiğini belirtmiş ancak bu uyarıları dikkate alınmamıştı.

Tebliğ yayımlandıktan sonra Odamız, konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmış, Tebliğin geç kalmış bir düzenleme olduğunu, eksik ve yetersiz yönleri bulunduğunu, bütün bunlara rağmen Tebliğin inşaat iş iskelelerindeki kuralsızlığı ortadan kaldırmayı, bu yolla yoğun olarak yaşanan iş iskelesi kazalarını azaltmayı amaç edindiğini belirtmiştir.

Odamız yayınlanan Tebliğin üç hükmüne ise itiraz etmişti. Birincisi, katlara malzeme çıkarmak için kullanılan hareketli, otomatik ve motorlu iş iskelesi olarak adlandırılan iskeleler ile beton dökerken kalıbı taşıyan kalıp iskelelerin Tebliğ dışı bırakılmasıydı. İkinci itiraz, Tebliğin 1 Temmuz 2015 tarihinde, yani yayım tarihinden bir sene sonra yürürlüğe girecek olmasıydı. Üçüncü itiraz ise Tebliğin yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2015`ten önce ilana çıkmış ya da ihalesi yapılmış işlerin kapsam dışı bırakılmasıydı.

İzmir-Çanakkale Otoyolu viyadük inşaatında 4 Ağustos 2015`te meydana gelen iş kazası, Odamızın bir sene önce yaptığı uyarıların ne kadar yerinde olduğunu göstermiş, ayrıca Bakanlığın, Odamızın itiraz nedenlerini ve çözüm önerilerini yok saymasının doğurduğu vahim sonucu göz önüne sermiştir.

Odamız beton dökülme sırasında kurulan iskelelerin Tebliğe alınmamasını eleştirmişti; İzmir`deki kaza kalıp iskelesinde meydana geldi.

Odamız 1 Temmuz 2015`ten önce ilana çıkan ya da ihalesi yapılan işlerin Tebliğ dışı bırakılmasına itiraz etmişti; kazanın yaşandığı kamuya ait iş, 1 Temmuz 2015`ten önce başladığı için Tebliğe uyma zorunluluğu olmaması kazaya sebebiyet verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bir kez daha sesleniyoruz: İnşaat işkolunda iş kazaları sıklıkla görülmektedir; diğer işkollarına göre 3-4 kat daha fazla iş kazası yaşanmaktadır. İnşaatlarda iş güvenliği bağlamında önlem alma ve mevzuat hazırlama süreçlerine İnşaat Mühendisleri Odası`nın dahil edilmesi iş kazalarını önlemede ve iş güvenliği sisteminin oturtulmasında tarifsiz fayda sağlayacaktır. İşin uygulanmasından ve iş güvenliği önlemlerinden birinci derecede sorumlu olan inşaat mühendislerinin uyarı ve önerilerini görmezden gelmek, iş cinayetlerine davetiye çıkartmaktır.

Çağrımız açık ve nettir: İnsan hayatına değer veriyorsanız, görüşlerimize ve düşüncelerimize lütfen kulağınızı kapatmayınız!

İnşaat Mühendisleri Odası