İmar affı yetmedi: Mühendislik hizmetleri yapı denetimlere emanet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Affı’nın ardından, yasaya ilişkin çıkardığı yönetmelikle yapı ruhsatlarında sadece yapı denetim şirketinin imzasını yeterli kıldı. Düzenleme, yapı üretim sürecini tamamen yapı denetim şirketlerine ve müteahhitlere emanet etmiş oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun geçici 16`ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete`de yayınlandı. Tebliğe göre yapı ruhsat formunda; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının bulunma zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yapı ruhsatı standardına göre; ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzası yeterli olacak.

Proje-ruhsat süreci yapı denetim şirketlerine emanet
Yapı Denetim Yasası sonrasında yapı inşasındaki denetimi belediyelerden alarak kamusal denetimi yok eden ve yapı denetim şirketlerine veren AKP iktidarı, yeni düzenlemeyle proje sürecini de, yapı denetim şirketlerine yani müteahhitlere verdi. Bir deprem ülkesinde, halkın barınma güvenliği, depreme karşı güvenli barınma hakkı, tamamen kar amacı güden kişi ve şirketlere teslim edilmiş oluyor.

Serbest çalışan mühendisler yok sayılacak
Ruhsatta yapı denetim imzasının yeterli kılınması, mühendislerin, mimarların proje hizmetlerinde serbest ve tekil çalışmalarının da önüne geçilmesi anlamına geliyor. AKP, daha önce de 2013 yılında, torba yasa ile gündeme getirdiği tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin “Teknik Müşavirlik Kuruluşları’’na devredilmesi hamlesini, yapı ruhsat formlarındaki düzenlemeyle hayata geçirmiş oldu.

politeknik.org.tr