Herkes ölüyorken siz neredesiniz? – Sevil Aslan (BirGün)

İskenderun ve Çukurova’nın başı dertte. Haftasonu gezdiğimiz bölgede termik santrallar şimdiden tarımı bitirmiş, bilim insanları, sağlıkçılar ‘durdurun’ diye çağrı yapıyor

Haftasonu Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)’nin daveti üzerine termik santralların en yoğun 3 bölgesinden biri olan İskenderun Körfezi’ndeydim. Haftasonunun ilk günü Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen çalıştayda başta HEAL olmak üzere İskenderun sivil toplum kuruluşları, Çukurova bölgesinin tabip odaları, tüketici dernekleri ve Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri bölgede var olan ve yapılması planlanan termik santralların zararlarını masaya yatırdı. HEAL’den Deniz Gümüşel, amaçlarının uluslararası bilimsel kanıtlarla ve hekim örgütleriyle yapılan ve yapılması planlanan santralları kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi ve panelde Sağlık Bakanlığı’na seslendi: Termik santraldan herkes ölüyorken siz neredesiniz?

herkes_olurken_1YENİLENEBİLİR ENERJİ
Düzenlenen çalıştaya katılan Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof.Dr. Berkant Ödemiş doğayı kirleten enerjiden vazgeçme çağrısı yaparak ekledi: Hatay, Ekvator’dan sonra en fazla güneşlenmeye sahip ikinci yer. Burası yenilenebilir enerji üretimi açısından elverişli bir saha. Sadece Yumurtalık’ta 12 bin ton kömür yanıyor. Bu bölgede tarım ve balıkçılık yapan halka darbe vurulmuş oluyor. Termik santralların etkilerini asit yağmurlarıyla göreceğiz ve yüzde 20-40 arasında su kaynaklarında azalma yaşanacak.”

TARIM BİTİNCE TAŞERONLUK!
Pazar günü ise kalabalık bir ekiple termik santral kurulan ve 16 tane daha yapılması düşünülen sahaları gezdik. Mevcut santrallardan Yumurtalık Sugözü Termik Santralı, Adana’nın Kurtköy köyüne yakın bir yerde bulunuyor. Termik santraldan en çok etkilenen Kurtköy halkının geçim kaynağı sanayi ve tarım. Tarım sektörünün azalması ile beraber halk santral alanlarında taşeron olarak çalışmaya başlamış. Bunlardan biri olan eski Kurtpınar Belediye Başkanı Mustafa Ada, “halk buradan göçüyor, bunun önüne geçemiyoruz” diyor. Eskiden bahçıvanlık yapan santralın bekçisi ismini vermiyor ama şunları da eklemeyi ihmal etmiyor: “Burada yerini kömür için satanlar buradan göçtü. Buraları satıp Ceyhan’da ev aldılar. Benim evim buraya çok yakın ve solunum sıkıntısı yaşıyorum. 15 seneye kadar kanser yoktu bizim köyde. Şimdi herkesin dilinde kanser. Termik santraldan sonra üzüm ve zeytin bahçelerimiz verimsizleşti” diye konuştu.

Loç’ta taşocağı zaferi

Kastamonu Cide’de yapılması planlanan taşocağı hakkında verilen ‘ÇED olumlu’ kararı iptal edildi. Orya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak olan Cide Regületörü ve HES Projesinin hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla planlanan tesis HES projesinin iptal edilmesi ile birlikte kuruluş gerekçesini kaybettiği iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme davacıları haklı buldu. Kastamonu İdare Mahkemesi gerekçeli kararında “Cide Regületörü ve HES projesinin iptal edilmesi ile dava konusu olan Kum-Çakıl(Ariyet) Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisine ihtiyaç kalmadığından dava konusu “ÇED olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dendi.