Fatih Belediyesi’nden mühendislere sürgün ve mobing

Fatih Belediyesi, 8’i mühendis 13 memuru, meslek disiplinleri ile hiç bir alakası olmayan hayvan barınağına sürdü. Mobinge uğrayarak istifaya zorlanan mühendisler için TMMOB İstanbul İKK bir basın açıklaması yaptı.

AKP’li Fatih Belediyesi, sendikal örgütlenme içinde bulunan KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi 8’i mühendis 13 memuru, Yedikule Hayvan Barınağı’na sürdü. Aralarında kimya mühendisi, jeofizik mühendisi, mimar, inşaat mühendisi ve elektrik mühendisi bulunan belediye çalışanlarına, çalışma alanı olarak 20 m2lik yemekhane gösterildi. Sürgün sonrası, her hangi bir görev verilmeden bekletilen çalışanlar, kameralarla izlenen çalışma ortamında kontrol edilerek haklarında tutanak düzenleniyor. Hayvanların sağlıklı barınma koşulları için ihtiyaç duyulan istihdam da böylelikle yok sayılıyor.

TMMOB İstanbul İKK: Bu hukuksuzluğa son verilmeli
Mesleki disiplinleri açısından görevlendirildikleri yerle ilgisi olmayan ve sürgün sonrasında da mobinge uğrayan mühendisler için TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), bugün (6 Kasım 2014) Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yaptı. İKK, sendikal ve demokratik mücadele içinde bulunan kamu emekçisi meslektaşlarının belediye içindeki görev ve yetkilerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını, hayvan barınağında ‘geçici görevlendirme’ye tabi tutularak sürekli mobinge uğratıldığını açıkladı. İKK, Fatih Belediyesi’ni bu hukuksuzluğu bir an önce son vermeye çağırdı.

Basın açıklamasında konuşan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, “Bu arkadaşlar ne veteriner, ne bu konuda eğitim almışlar, ne de uzmanlıkları söz konusu. Bu arkadaşların kadroları ve uzmanlıkları bu alanda değil.” ifadelerini kullandı.

AKP’nin belediyeleri örgütlülüğe düşman
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ise “Buna benzer uygulamaları Gezi süreci sonunda Şehir Plancıları Odası’nın Şube Başkanı’na, Soma’dan sonra Maden Mühendisleri Odası’nın yöneticilerine yönelik birçok sürgünde gördük.” Metin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e “Bir elektrik, jeofizik, kimya mühendisi hayvan barınağının yemekhanesinde ne yapar, hangi gerekçeyle görevlendirilmiştir.” diye sordu.

Açık bir mobing
Basın açıklamasına katılan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı ise, kendisinin de Fatih Belediyesi tarafından önce Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçici olarak görevlendirildiğini, daha sonra hayvan barınağına gönderildiğini belirtti. Sürgün edilen çalışanların kameralarla izlendiğini ve açık şekilde mobinge uğradığını belirten Kılıcı, “Emekli zorlaması yapmaya çalışıyorlar, emeklisi gelmemişse de ‘Başka belediyelere git’ demeye çalışıyorlar. Fatih Belediyesi çalışanlarına ‘sizi de oraya gönderirim’ diyerek sopa sallanıyor” dedi.

Yolsuzluğun belediyesi
AKP’li Fatih Belediyesi’nde 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında başta Belediye Başkanı Mustafa Demir ve birçok yönetici hakkında usulsüzlük, yolsuzluk dosyaları ortalığa saçılmış, soruşturma bizzat AKP tarafından kapatılmıştı.

politeknik.org.tr